Giải trình kết quả kinh doanh là văn bản của cá nhân, cơ quan/ tổ chức gửi cho bất kỳ cá nhân, cơ quan/ tổ chức nào có thẩm quyền quyền nhằm tiếp nhận, đánh giá kết quả kinh doanh đã giải trình và đề ra phương hướng hoạt động đối với những hạn chế còn tồn tại, dưới đây là một mẫu giải trình kết quả kinh doanh cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình kết quả kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN….

BỘ PHẬN KINH DOANH

Số:…/…..-…..

V/v: giải trình kết quả kinh doanh Công ty cổ phần…. giai đoạn 201..-20…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….. ,Ngày…. tháng ……..năm……….

GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Kính gửi: – Giám đốc công ty cổ phần…

-…………………………..

Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của của Công ty cổ phần ….  Giai đoạn 201..-20….;

Căn cứ vào kết quả báo cáo số liệu của các bộ phận kinh doanh Công ty cổ phần;

Báo cáo giải trình kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 201..-20…

1. Đánh giá tình hình hoạt động chung :

Trong giai đoạn 201..- 20.. Công ty đã có những bước tiến phát triển rõ rệt và đạt được những kết quả nhất định như:……..

Bên cạnh đó, Công ty vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế trong quá trình kinh doanh………………………………

2. Kết quả thu được:

– Lợi nhuận tăng ở một số dòng sản phẩm như:

1,….. chiếm ……% tăng so với giai đoạn 201… – 20….là:…..%;

2,…….chiếm ……% tăng so với giai đoạn 201… – 20….là:…..%;

3,…………………..

– Lợi nhuận giảm ở hai dòng sản phẩm chủ yếu là:

1, ……. chiếm ……% giảm so với giai đoạn 201…. -20…..là:……%;

2, ……. chiếm ……% giảm so với giai đoạn 201…. -20…..là:……%;

3. Một số vướng mắc, hạn chế:

Nhìn chung, Công ty cổ phần…. trong giai đoạn 201… – 201…. đã thu được kết quả đáng kể. Tuy nhiên, dưới đây là một số khó khăn của Công  ty đang gặp phải như:

-…………..

Nguyên nhân chủ yếu:

Do giá thị trường trong giai đoạn 201.. – 20……. còn nhiều biến động đặc biệt từ tháng….đến tháng…………..

Nguồn vốn của công ty chưa đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của công ty………………………………………….

Kèm theo giải trình là các giấy tờ liên quan đã xác thực.

Trên đây là bản giải trình về kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần …, kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty…. tiếp nhận, xem xét đưa ra hướng giải quyết để khắc phục những hạn chế mà công ty còn vướng mắc./.

Xin trân trọng cảm ơn!

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:……….

BỘ PHẬN KINH DOANH

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Kế hoạch giám sát là việc cơ quan,tổ chức, cá nhân xây dựng chi tiết nội dung, kế hoạch công việc cần thực hiện trong thời gian sắp tới cụ thể là việc giám sát đến một đối tượng nào đó nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu văn bản kế hoạch giám sát cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu bản Kế hoạch giám sát


CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Số:….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày… tháng…. năm….

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT

(V/v………)

Căn cứ……………………………………………………………………………………….;

Cơ quan….. xây dựng kế hoạch giám sát đối với …….như sau:

I.Thành phần trong kế hoạch giám sát:

1.Đơn vị giám sát gồm:

– ……………………………………….

– ……………………………………….

2.Đơn vị nằm trong kế hoạch giám sát:

– ……………………………………….

– ……………………………………….

3.Thành phần khác ( Nếu có):

……………………………………………………………………………………….

II. Thời gian, địa điểm thực hiện kế hoạch

Thời gian bắt đầu vào lúc…h, ngày…tháng….năm….

Tại…………………………………………………….

III. Đánh giá sơ bộ tình hình thực tế

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

IV.Mục tiêu, yêu cầu

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

V. Nội dung giám sát

1.

2.

3.

VI.Tổ chức thực hiện

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Các thành phần trong kế hoạch giám sát có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan tiến hành thực hiện và thi hành đúng thời gian, địa điểm và nội dung như đã nêu trên.

Kế hoạch giám sát thay cho giấy mời./.

Nơi nhận:

 

– Lưu VT

CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Kế hoạch an toàn người bệnh là văn bản do các  chủ thể có thẩm quyền tiến hành xây dựng về nội dung an toàn đối với người bệnh nhằm mục đích đảm bảo cho sức khỏe  cho tất cả các bệnh nhân khi điều trị tại cơ sở được an toàn nhất. Dưới đây là mẫu văn bản kế hoạch an toàn người bệnh cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Kế hoạch an toàn người bệnh


SỞ Y TẾ TỈNH…..

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày….tháng….năm…..

KẾ HOẠCH AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

Căn cứ…………………….;

Sở y tế tỉnh….. triển khai kế hoạch an toàn phòng bệnh đến các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

Thời gian bắt đầu thực hiện kể từ ngày…/…./…… trên tất cả các cơ sở y tế trong tỉnh………..

I.Đánh giá kết quả sơ bộ triển khai kế hoạch an toàn người bệnh trong những năm gần đây.

1.Thuận lợi

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

2.Khó khăn

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

3.Kết quả đạt được

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

II.Nội dung kế hoạch an toàn người bệnh

1.Cơ sở vật chất :

– Phải đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị có sẵn tại các vị trí phòng bệnh để hỗ trợ cho việc khám chữa bệnh được thuận tiện hơn.

-Trang thiết bị phải đạt tiêu chuẩn theo quy định .

-Không sử dụng các thiết bị đã hết hạn sử dụng hoặc hỏng hóc gây nguy hiểm đến bệnh nhân, các trường hợp này phải báo cáo lại để kịp thời thay đổi, sửa chữa, khắc phục.

-……………………………………………………………………………………..

2. Trình độ chuyên môn

Mỗi cơ sở phải có ít nhất …. Bác sĩ và ….. nhân viên y tế hỗ trợ

– Đối với bác sĩ phải đảm bảo trình độ chuyên môn đạt:……….. trở lên.

–  Đối với nhân viên y tế phải đảm bảo trình độ chuyên môn đạt:……….. trở lên.

-……………………………………………………………………………………..

3. Thái độ làm việc

– Tất cả các Bác sĩ, nhân viên y tế và những người khác có liên quan làm việc tại cơ sở phải nghiêm túc trong công việc, làm việc có trách nhiệm.

– Thái độ nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ bệnh nhân đến thăm khám.

– Không được lơ là, thờ ơ khi bệnh nhân cần sự giúp đỡ

– Khám, chữa bệnh bằng tất cả lương tâm nghề nghiệp, khả năng của mình

-……………………………………………………………………………………..

4. Vệ sinh khu vực

-Luôn đảm bảo vệ sinh khu vực phải sạch sẽ, đặc biệt nơi phòng bệnh.

-Trường hợp để phát tán ổ bệnh do không dọn dẹp vệ sinh môi trường sẽ bị xử lý theo quy định chung của Sở y tế.

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

Ngoài ra các nhân viên khác được thuê để xử lý, dọn dẹp khu vực phòng bệnh phải đáp ứng được một số yêu cầu như:

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

III. Báo cáo thực hiện

Kể từ ngày triển khai kế hoạch, các cơ sở y tế có trách nhiệm thực hiện và theo dõi để báo cáo lại quá trình thực hiện kế hoạch .

Sở y tế tỉnh….sẽ tiến hành kiểm tra bất cứ lúc nào nếu phát hiện tình trạng không đảm bảo an toàn người bệnh hay khu vực sẽ bị xử lý tùy theo mức độ nghiêm trọng của việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ.

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

Kế hoạch  an toàn người bệnh sẽ được triển khai đến tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh…….

Các đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và chính xác đảm bảo kế hoạch được diễn ra hiệu quả nhất./.

SỞ Y TẾ TỈNH………….

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Kế hoạch giảng dạy là việc xây dựng nội dung chi tiết về lịch trình và  phương hướng dạy học trong thời gian tới của mỗi giáo viên nhằm phục cho quá trình dạy học hoặc báo cáo theo quy định của Bộ môn, Nhà trường. Dưới đây là mẫu văn bản sơ bộ về Kế hoạch giảng dạy cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu văn bản Kế hoạch giảng dạy


TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH II

TRƯỞNG BỘ MÔN XÃ HỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày… tháng…. năm….

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THPT Thạch Thành II

Căn cứ theo kế hoạch và nhiệm vụ dạy học tại trường THPT Thạch Thành 2 năm học 2018 – 2019 yêu cầu mỗi bộ môn báo cáo kế hoạch giảng dạy qua từng kỳ học;

Căn cứ vào Nội dung cuộc họp nội bộ về Kế hoạch của Bộ môn xã hội;

Căn cứ vào chất lượng giảng dạy của kỳ học vừa qua;

Họ và tên:

Sinh ngày:

Đơn vị công tác:

Chức vụ: Trưởng bộ môn ………..

Thực hiện triển khai kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2018 – 2019 với các nội dung như sau:

I.Đánh giá sơ bộ chất lượng kỳ học vừa qua

1.Thuận lợi

……………………………

2. Khó khăn

– Về phía học sinh:

……………………………

 –  Về phía giáo viên:

……………………………

– Cơ sở vật chất

……………………………

3. Số liệu thống kê cụ thể:

……………………………

II. Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

1.Yêu cầu chung

– Kiến thức:

………………………

– Kỹ năng:

………………………

2.Kế hoạch chi tiết

………………………

3. Chỉ tiêu đặt ra

………………………

III. Đề xuất

………………………

Trên đây là toàn bộ kế hoạch giảng dạy của Bộ môn xã hội sau khi đã được bàn bạc, thống nhất trong buổi họp nội bộ ngày…/…/….. Thay mặt, Bộ môn lên kế hoạch giảng dạy chi tiết gửi đến Nhà trường xem xét xác nhận./.

TRƯỞNG BỘ MÔN XÃ HỘI

 

                HIỆU TRƯỞNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Tờ trình tổ chức ngày 8/3 là văn bản của cá nhân/ tổ chức muốn tổ chức một sự kiện/ chương trình/ cuộc thi nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8/3, tờ trình này được gửi đến bộ phận trong cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền giải quyết và phê duyệt, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình tổ chức ngày 8/3

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CÔNG TY TNHH…PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr-

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH TỔ CHỨC NGÀY 8/3

Về việc tổ chức ngày 8/3  

Kính gửi: -Ban lãnh đạo Công ty TNHH…

-Tổng Giám đốc Công ty TNHH

Để chào mừng kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8/3, Phòng Tài chính- Kế hoạch đã chuẩn bị kế hoạch tổ chức một cuộc thi văn nghệ với những nội dung chính sau đây:

Thời gian tổ chức: ……………………………………………………………………………

Địa điểm tổ chức: …………………………………………………………………………….

Cơ cấu giải thưởng: …………………………………………………………………………..

Các thành phần tham dự: …………………………………………………………………….

Số lượng các cá nhân/ nhóm tham gia thi văn nghệ :……………………………………….……

Các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ sự kiện gồm: …………………………………………

Các cam kết trong quá trình tổ chức thi văn nghệ: ………………………………………………….

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ phía …………………………. -(Tên cơ quan/ tổ chức- Tên người có thẩm quyền giải quyết) để cuộc thi được diễn ra thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:- Như trên;

 

– Lưu VT; VP

TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Giải trình giá bán thấp hơn giá vốn là văn bản của tổ chức, cá nhân kinh doanh giải trình với cơ quan có thẩm quyền hoặc bộ phận trực tiếp quản lý về việc kinh doanh của Doanh nghiệp có giá bán thấp hơn giá vốn. Dưới đây là trường hợp cụ thể về việc giải trình giá bán thấp hơn giá vốn:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình giá bán thấp hơn giá vốn

TÊN CÔNG TY

BỘ PHẬN QUẢN LÝ KINH DOANH

Số:…/…-….

V/v giải trình giá bán thấp hơn giá vốn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

… ,ngày…. tháng ……..năm……….

GIẢI TRÌNH GIÁ BÁN THẤP HƠN GIÁ VỐN

Kính gửi: Ban lãnh đạo công ty

Căn cứ kết quả báo cáo kết quả bán tại các cở sở của Công ty … từ tháng…. đến tháng….;

Báo cáo giải trình việc giá bán thấp hơn giá vốn:

1.Thông tin chi tiết sản phẩm hiện tại có giá bán thấp hơn giá vốn:

Tên sản phẩm Giá vốn Giá bán Tỉ lệ chênh lệch (%)
1. …….. VNĐ ……….VNĐ …….%
2.      
3.      
……      
…………..      

2.Nguyên nhân

Chất lượng sản phẩm còn kém, có nhiều lỗi dẫn đến hàng bán ra không đạt được như kế hoạch.

– Nhu cầu của người dân về việc sử dụng sản phẩm khác nhau, không thể kiểm soát được nên để xảy ra tình trạng hàng bán ra không cân đối giữa các sản phẩm……..

-Lý do khác:…………………

Đề nghị Ban lãnh đạo công ty tiếp nhận, xem xét tình hình để có hướng khắc phục nhanh chóng./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:–         Như trên;

 

–         Lưu:………….

BỘ PHẬN QUẢN LÝ KINH DOANH

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu bê tông có phụ gia là hoạt động của chủ thể có thẩm quyền hoặc chủ thể thứ ba bất kỳ có trách nhiệm tiến hành nghiệm thu, thẩm định, kiểm tra bê tông có phụ gia ( một loại chất được dùng để sản xuất bê tông,…) đối với đơn vị, cá nhân thực hiện bê tông có phụ gia. Dưới đây là một mẫu văn bản chi tiết:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu bê tông có phụ gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU BÊ TÔNG CÓ PHỤ GIA

Căn cứ ……………………………………….;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Công ty…….:……………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………

Trụ sở chính:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………..

Bên nhận công việc ( Nhà thầu ………):

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Nhà thầu

Cơ quan: ………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp:………. Nơi cấp:…………

HKTT:………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu bê tông có phụ gia các nội dung sau:

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu bê tông có phụ gia

Tại địa điểm:………………………………

2.Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu bê tông có phụ gia trong thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…….

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm…….

3. Nội dung cụ thể:

– Loại bê tông :

+ Loại phụ gia sử dụng:…………………

+ Hỗn hợp bê tông:………………………

– Tiến hành nghiệm thu:

+ Nghiệm thu cốt pha

+ Nghiệm thu cốt thép

+ Chất lượng bê tông

– Các nội dung khác:…………………

4. Kết luận

…………………………………….

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu  này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

     CHỦ ĐẦU TƯ                                                                          NHÀ THẦU( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản bán xe ô tô là văn bản do các chủ thể trong quan hệ giao dịch dân sự tiến hành ghi chép lại nội dung của việc bán xe ô tô sau khi các bên đã thỏa thuận đi đến thống nhất nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu biên bản bán xe ô tô cụ thể.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bán mua xe ô tô


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….,ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN BÁN XE Ô TÔ

Căn cứ vào Hợp đồng bán xe ô tô số:…/…-…. ……………………………………….. ;

Chúng tôi gồm các bên sau:

Bên bán xe: ( Bên A)

Họ và tên: ……………………………………Ngày sinh:………………………………………

Số CMND: ……………….Ngày cấp:…./…/…… Nơi cấp: ……………………………….

Ngày cấp: ……………………………………………………………………………………………

HKTT: ………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………….

Bên mua xe: ( Bên B)

Họ và tên: ……………………………………Ngày sinh:………………………………………

Số CMND: ……………….Ngày cấp:…./…/…… Nơi cấp: ……………………………….

Ngày cấp: …………………………………………………………………………………………….

HKTT: ………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………….

Hôm nay, ngày…. tháng….. năm…… Bên A tiến hành bán xe ô tô…. cho bên B

Tại địa điểm: ………………………………………………………………………………………….

1.Thông tin xe:

STT Loại xe Tình trạng xe Phụ tùng đi kèm ……….
1 …….      
……….      
…….      
       

2. Giá trị xe:

Chiếc xe….. có giá trị:……………… VNĐ ( Số tiền bằng chữ:…………..VNĐ)

3. Hình thức thanh toán:

Bên B tiến hành thanh toán cho bên A bằng hình thức chuyển khoản:

Chủ tài khoản:……………………………………………………………………

Số tài khoản:……………………………………………………………………..

Tại ngân hàng:……………………………………………………………………

4. Nội dung khác ( Nếu có)

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

Bên mua xe

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên bán xe

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng là hoạt động của chủ đầu tư hoặc chủ thể khác có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra chất lượng của công việc hoặc sản phẩm  khi được hoàn thành để chuẩn bị đi vào sử dụng. Dưới đây là mẫu biên bản nghiệm thu cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….,ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Căn cứ………………………;

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm …… tại…………………………………..

Chúng tôi gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Công ty…….:……………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………

Trụ sở chính:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………

Bên nhận công việc ( Nhà thầu ………):

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Nhà thầu

CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp:………. Nơi cấp:………

HKTT:…………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu ….đưa vào sử dụng các nội dung sau:

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu ………………………………………………………………………..

Tại địa điểm:………………………………………………………………………

2.Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu …………. trong thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…….

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm……

3.Nội dung cụ thể:

…………………………………………

4. Kết luận

– Chấp nhận nghiệm thu …………………………………….. để đưa vào sử dụng.

……………………………………

– Yêu cầu phải sửa chữa, hoàn thiện bổ sung hoặc các ý kiến khác (nếu có)…… (ghi các yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện nếu có)

……………………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

Nhà thầu

( Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ đầu tư

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản bàn giao xe là văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân và các chủ thể có liên quan cùng nhau tiến hành ghi chép lại nội dung của quá trình bàn giao xe nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu biên bản bàn giao xe cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao xe


CƠ QUAN/TỔ CHỨC
——-

Số:…./BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

—————

….,ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN BÀN GIAO XE

Căn cứ vào Hợp đồng bán xe số:…/…-…. ……………………………………….. ;

Chúng tôi gồm:

Bên giao xe: ( Bên A)

Đại diện bên giao Ông / Bà: ……………………………………Chức vụ:………………

Cơ quan/Tổ chức:………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Bên nhận xe: ( Bên B)

Họ và tên: ……………………………………Ngày sinh:……………………………………….

Số CMND: ……………….Ngày cấp:…./…/…… Nơi cấp: ……………………………….

Ngày cấp: ……………………………………………………………………………………………

HKTT: ………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………….

Hôm nay, ngày…. Tháng….. năm…… Bên A tiến hành bàn giao xe….. cho bên B

tại địa điểm: ……………………………………………………………………………………………….

1.Thông tin xe:

STT Loại xe Tình trạng xe Phụ tùng đi kèm ……….
1 …….      
……….      
…….      
       

2. Lý do bàn giao và mục đích sử dụng

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

3. Giá trị xe:

Chiếc xe….. có giá trị:……………… VNĐ ( Số tiền bằng chữ:…………..VNĐ)

4. Hình thức thanh toán:

Bên B tiến hành thanh toán cho bên A bằng hình thức chuyển khoản:

Chủ tài khoản:……………………………………………………………………

Số tài khoản:……………………………………………………………………..

Tại ngân hàng:……………………………………………………………………

5. Nội dung khác ( Nếu có)

…………………………………………………………………………………………………..

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

Bên giao xe

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận xe

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản kiểm tra ba công khai là văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành kiểm tra công khai, minh bạch đối với các đối tượng kiểm tra nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu văn bản kiểm tra ba công khai cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản kiểm tra ba công khai


CƠ QUAN

Biên bản số:…/…-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……, ngày…..tháng…….năm 20…..

BIÊN BẢN KIỂM TRA BA CÔNG KHAI

(V/v: ……………….)

Căn cứ Quyết định số:…/…-………………………;

Căn cứ Nội dung kiểm tra ……………………………………;

Hôm nay, ngày….. tháng….. năm ……, gồm các bên sau:

BÊN A: (Đại diện kiểm tra)

Tên cơ quan:……………………………… ……………….

Trụ sở chính:………………………………………………..

Điện thoại:……………………………..Email:……………

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:…………………… Chức vụ:……………

BÊN B: (………………)

Tên cơ quan:…………………………………………..

Trụ sở chính………………………………………………….

Điện thoại:………………………….. Email:………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:………………………….. Chức vụ:………

Ngày …/…./…. Cơ quan đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản xác nhận về hình thức công khai cụ thể như sau:

1, Đối tượng kiểm tra:

-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………

2.Thời gian và địa điểm kiểm tra

Vào hồi….h, ngày…. Tháng…. Năm …..

Tại ………………………………………….

3.Nội dung kiểm tra

-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………

4, Đánh giá việc thực hiện:

………………………………………………………………………………………

5, Ý kiến các bên ( Nếu có)

………………………………………………………………………………………

Buổi kiểm tra kết thúc vào hồi….h, ngày…tháng…năm …

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.Biên bản này được lập thành 03  bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN KIỂM TRA

ĐỐI TƯỢNG BỊ KIỂM TRA

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản cam kết ba bên là văn bản được xác lập ghi chép lại toàn bộ nội dung cam kết, trong đó có sự tham gia của ba bên trong quan hệ nhằm thực hiện mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu biên bản họp ba bên cụ thể

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cam kết ba bên


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

………, ngày…..tháng…….năm 20…..

BIÊN BẢN CAM KẾT BA BÊN

(V/v: ……………….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ ……………………………………;

Hôm nay, ngày….. tháng….. năm ……,chúng tôi gồm các bên sau:

BÊN A: (………………)

Tên công ty:……………………………… ……………….

Mã số doanh nghiệp:………………………………………

Trụ sở chính:………………………………………………..

Điện thoại:……………………………..Email:……………

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:…………………… Chức vụ:……………

BÊN B: (………………)

Tên công ty:…………………………………………..

Mã số doanh nghiệp:…………………………………

Trụ sở chính……………………………………………

Điện thoại:………………………….. Email:………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:………………………….. Chức vụ:………

BÊN C: (………………)

Họ và tên:………………………………………….. Năm sinh:……………

CMND/CCCD số:………………Ngày cấp:…../…./….. Nơi cấp:…………

Nơi ĐKHKTT:…………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………

Điện thoại:………………………….. …………………………………………

Sau quá trình bàn bạc chúng tôi đã đi đến thống nhất các nội dung làm việc ngày …./…./….. tại địa điểm……………………như sau:

1.Thông tin buổi làm việc:      

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

2. Nội dung cam kết

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Cuối cùng các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dụng của Biên bản và điều khoản của Hợp đồng đã xác lập giữa các bên. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh thì các bên cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của các bên.

3.Ý kiến các bên ( Nếu có)

………………………………………………………………………………………

Buổi làm việc kết thúc vào hồi….h, ngày…tháng…năm …

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký .Biên bản này được lập thành 03  bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN C

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản bàn giao ba bên là văn bản được xác lập ghi chép lại toàn bộ nội dung buổi bần giao, trong đó có sự tham gia của ba bên trong quan hệ nhằm thực hiện mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu biên bản bàn giao ba bên cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao ba bên


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

………, ngày…..tháng…….năm 20…..

BIÊN BẢN BÀN GIAO BA BÊN

(V/v: ……………….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ Nội dung bàn giao về việc……………………………………ngày…/…./…..;

Hôm nay, ngày….. tháng….. năm ……,chúng tôi gồm các bên sau:

BÊN BÀN GIAO ( BÊN A)

Tên công ty:……………………………… ……………….

Mã số doanh nghiệp:………………………………………

Trụ sở chính:………………………………………………..

Điện thoại:……………………………..Email:……………

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:…………………… Chức vụ:……………

BÊN NHẬN BÀN GIAO ( BÊN B)

Họ và tên:………………………………………….. Năm sinh:………………….

CMND/CCCD số:………………Ngày cấp:…../…./….. Nơi cấp:……………….

Nơi ĐKHKTT:……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………

Điện thoại:………………………….. ……………………………………………

BÊN CÓ LIÊN QUAN ( BÊN C)

Tên công ty:……………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp:………………………………… …………………………….

Trụ sở chính………………………………………………….…………………….

Điện thoại:………………………….. Email:………………………………………

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:………………………….. Chức vụ:………

Sau quá trình bàn bạc chúng tôi đã đi đến thống nhất các nội dung trong cuộc họp ngày …./…./….. tại địa điểm……………………như sau:

Bên A đồng ý bàn giao tài sản …………. Cho bên B,

ên B có trách nhiệm nhận tài sản đúng thời gian địa điểm nêu trong hợp đồng. Bên C có liên quan xem xét , thẩm định tài sản và có trách nhiệm đảm bảo tính khách quan của buổi bàn giao…………………….

1.Thông tin tài sản bàn giao:

– Tài sản

– Tài sản

-………………………………………………………………………………………

2. Nội dung bàn giao:

-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………

3. Giá trị tài sản bàn giao

Tài sản …… có giá trị là:………….. VNĐ ( Số tiền bằng chữ:………………….)

………………………………………………………………………………………

4. Mục đích sử dụng tài sản bàn giao

– Bên A bàn giao tài sản……cho bên B với mục đích:………………………………

– Bên B nhận tài sản ……. nhằm ………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

5. Hình thức thanh toán:

Bên B có nghĩa vụ thanh toán đây đủ cho bên A bằng hình thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Thông tin tài khoản:

Chủ tài khoản nhận tiền:

Số tài khoản:

Tại ngân hàng:

………………………………………………………………………………………

6. Quyền và nghĩa vụ của các bên

………………………………………………………………………………………

7. Ý kiến của các bên

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

8. Kết luận

………………………………………………………………………………………

Buổi bàn giao kết thúc vào hồi….h, ngày…tháng…năm … Tại……………..

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dụng của Biên bản và điều khoản của Hợp đồng đã xác lập giữa các bên. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh thì các bên cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của các bên.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi các bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong Biên bản này.

Biên bản này được lập thành 03  bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN C

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản làm việc ba bên là văn bản được xác lập ghi chép lại toàn bộ nội dung buổi làm việc, trong đó có sự tham gia của ba bên trong quan hệ nhằm thực hiện mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu biên bản họp ba bên cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản làm việc ba bên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

…………, ngày…..tháng…….năm 20…..

BIÊN BẢN LÀM VIỆC BA BÊN

(V/v: ……………….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ ……………………………………;

Hôm nay, ngày….. tháng….. năm ……,chúng tôi gồm các bên sau:

BÊN A: (………………)

Tên công ty:……………………………… ……………….

Mã số doanh nghiệp:………………………………………

Trụ sở chính:………………………………………………..

Điện thoại:……………………………..Email:……………

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:…………………… Chức vụ:……………

BÊN B: (………………)

Tên công ty:…………………………………………..

Mã số doanh nghiệp:…………………………………

Trụ sở chính………………………………………………….

Điện thoại:………………………….. Email:………………………………………

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:………………………….. Chức vụ:………

BÊN C: (………………)

Tên công ty:…………………………………………..

Mã số doanh nghiệp:…………………………………

Trụ sở chính………………………………………………….

Điện thoại:………………………….. Email:………………………………………

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:………………………….. Chức vụ:………

Sau quá trình bàn bạc chúng tôi đã đi đến thống nhất các nội dung buổi làm việc ngày …./…./….. tại địa điểm……………………như sau:     

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Buổi làm việc kết thúc vào hồi….h, ngày…tháng…năm …

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dụng của Biên bản và điều khoản của Hợp đồng đã xác lập giữa các bên. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh thì các bên cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của các bên.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi các bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong Biên bản này.

Biên bản này được lập thành 03  bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN C

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản họp ba bên là văn bản được xác lập ghi chép lại toàn bộ nội dung cuộc họp, trong đó có sự tham gia của ba bên trong quan hệ nhằm thực hiện mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu Biên bản Họp ba bên cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản họp ba bên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

………, ngày…..tháng…….năm 20…..

BIÊN BẢN HỌP BA BÊN

(V/v: ……………….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ Nội dung cuộc họp về việc……………………………………;

Hôm nay, ngày….. tháng….. năm ……,chúng tôi gồm các bên sau:

BÊN A: (………………)

Tên công ty:……………………………… ……………….

Mã số doanh nghiệp:………………………………………

Trụ sở chính:………………………………………………..

Điện thoại:……………………………..Email:……………………………………………

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:…………………… Chức vụ:……………

BÊN B: (………………)

Tên công ty:…………………………………………..

Mã số doanh nghiệp:…………………………………

Trụ sở chính……………………………………………

Điện thoại:………………………….. Email:………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:………………………….. Chức vụ:………

BÊN C: (………………)

Tên công ty:…………………………………………..

Mã số doanh nghiệp:…………………………………

Trụ sở chính……………………………………………

Điện thoại:………………………….. Email:………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:………………………….. Chức vụ:………

Sau quá trình bàn bạc chúng tôi đã đi đến thống nhất các nội dung trong cuộc họp ngày …./…./….. tại địa điểm……………………như sau:

1. Nội dung triển khai:

– Đưa ra thông tin các nội dung

– Phương hướng thực hiện

– Biện pháp ( Nếu có)

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên:

– Bên A………………………………………………………………………………

– Bên B………………………………………………………………………………

– Bên C………………………………………………………………………………

3. Đề xuất, ý kiến các bên:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

4. Đánh giá và kết luận

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc vào hồi….h, ngày…tháng…năm … tại……………………

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung của Biên bản và điều khoản của Hợp đồng đã xác lập giữa các bên. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh thì các bên cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của các bên.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản này được lập thành 03  bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN C

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản ghi nhớ là văn bản do các chủ thể trong quan hệ giao dịch tiến hành ghi chép lại những vấn đề các bên đã thỏa thuận đi đến thống nhất nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu biên bản ghi nhớ cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản ghi nhớ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

….., ngày…. tháng…. năm …..

BIÊN BẢN GHI NHỚ

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/…-… ……………………………………………………..;

Hôm nay, ngày… tháng… năm ……, tại địa chỉ …………., chúng tôi gồm:

Bên A: 

Tên công ty …………………………………………………………………..

Trụ sở chính: …………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………Email:………………………………

Người đại diện: ……………………….Chức vụ: …………………………

Bên B: 

Tên công ty……………………………………………………………………….

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………….Email:………………………………..

Người đại diện: ……………………….Chức vụ: ……………………………

Sau khi bàn bạc và thống nhất các bên cùng thỏa thuận và đồng ý lập Biên bản ghi nhớ các nội dung sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung như đã thỏa thuận nêu trên.

Biên bản ghi nhớ được lập thành 02 có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản đánh giá xếp loại Đảng viên là văn bản do thư ký của cuộc họp hoặc chủ thể khác có trách nhiệm ghi chép lại nội dung, kết quả của Hội nghị sau khi có căn cứ kết luận thống nhất quan điểm về đánh giá xếp loại Đảng viên. Dưới đây là mẫu văn bản chi tiết về Biên bản đánh giá xếp loại Đảng viên chi tiết:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản đánh giá xếp loại Đảng viên


ĐẢNG BỘ………….

 

CHI BỘ…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….., ngày….tháng…. năm

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN

Đánh giá xếp loại Đảng viên năm 20…

Ngày…….tháng…….năm 20……..Chi bộ:…… tổ chức Hội nghị đánh giá xếp loại Đảng viên năm 20……

Tổng số đảng viên của chi bộ:…… đồng chí.

Trong đó:

– Số đảng viên có mặt:…….đồng chí.

Chính thức:………đồng chí;

Dự bị:…………… đồng chí.

– Số đảng viên vắng mặt:……………đồng chí,

Lý do………………

– Khách mời: đồng chí………………………………………………………….

– Chủ trì hội nghị Đ/c:…………………… …..chức vụ:……………………….

– Thư ký hội nghị đ/c:…………………………………………………………..

Nội dung Hội nghị đánh giá xếp loại Đảng viên năm 20…

I. Đánh giá chung chất lượng chi bộ:

1. Kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ 20….

Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của chi bộ năm

Hội nghị thảo luận góp ý, bổ sung như sau:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Đánh giá chất lượng Đảng viên

Hội nghị nghe các đồng chí đảng viên tự kiểm điểm. Hội nghị thảo luận, góp ý cho Đảng viên như sau:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 Xếp loại đảng viên:

– Sau khi chi bộ góp ý vào bản tự kiểm điểm của từng đảng viên; căn cứ Hướng dẫn của Đảng uỷ, đồng chí chủ trì Hội nghị nêu tiêu chuẩn xếp loại đảng viên như sau:

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ;

+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

– Hình thức nhất trí xếp loại Đảng viên : Bỏ phiếu kín

– Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí sau (nếu bỏ phiếu kín)

1, Đ/c ……………………………………………. Chức vụ:  Trưởng ban

2, Đ/c ……………………………………………..Chức vụ:   Uỷ viên

3 ,Đ/c ……………………………………………..Chức vụ:  Uỷ viên

II. Kết luận quả xếp loại Đảng viên

1. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm:

Đ/c…………………………………….đạt………………./…………………

Đ/c…………………………………….đạt………………./…………………

2. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đ/c…………………………………………đạt………………./…………….

Đ/c…………………………………………đạt………………./…………….

Đ/c…………………………………………đạt………………./…………….

3. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

Đ/c………………………………………….đạt………………./………………

Đ/c…………………………………. ………đạt………………./………………

4. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

Đ/c…………………..………………………đạt………………./………………..

Hội nghị kết thúc vào hồi…………giờ…phút  ngày………..tháng………năm 20……

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ                                                                            THƯ KÝ HỘI NGHỊ

( Ký và ghi rõ họ tên)                                                                          ( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên là văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện xây dựng các nội dung chi tiết về bồi dưỡng thường xuyên đối với chủ thể có trách nhiệm thực hiện nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cáo kiến thức,…. Dưới đây là mẫu văn bản kế hoạch bồi thường xuyên cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

SỞ GD & ĐT …
………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

…..,ngày….tháng…. năm……

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC 20…..-20…..

 Căn cứ thông tư số:…/….-……của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên;

 Căn cứ hướng dẫn số ………./……-……. ngày …./…./……….. của Sở GD&ĐT ……….. về việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 20….-20…;

 Căn cứ ……………………………………………………………………..;

Danh sách giáo viên tham giam theo kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm 20..- 20.. gồm các cán bộ giáo viên có thông tin sau:

Họ và tên Năm sinh Chức vụ Chuyên ngành giảng dạy Đơn vị công tác …. …….
1,            
2,            
3,            
             
             

Sở GD & ĐT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ giáo viên có danh sách đi kèm với các nội dung sau:

I.Đánh giá sơ bộ kết quả bồi dưỡng thường xuyên trong những năm gần đây

1.Thuận lợi

…………………………………………………………………………………………………………………..

2.Khó khăn

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

3.Kết quả đạt được

. …………………………………………………………………………………………………………………..

II. Nội dung cơ bản của kế hoạch

1. Mục đích, yêu cầu:

– Bồi dưỡng thường xuyên kiến thức để phục vụ cho công tác dạy và học , nâng cao bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp,…theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, theo yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

– …………………………………………………………………………………….

2. Nội dung bồi dưỡng:
Nội dung 1:

-Số tiết học: ………………………………………………………………………………………………….

– Nội dung: ………………………………………………………………………………………………….

– Hình thức, thời gian học: ……………………………………………………………………………..

 Nội dung 2:

– Số tiết học: …………………………………………………………………………………………….

– Nội dung: …………………………………………………………………………………………………..

– Hình thức, thời gian học: ……………………………………………………………………………..

III. Phướng hướng thực hiện

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là nội dung chi tiết kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên được thực hiện hằng năm,các đơn vị có cán bộ giáo viên chịu trách nhiệm sắp xếp, thực hiện để các đồng chí trong danh sách được tham gia đầy đủ và thuận lợi nhất.

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học………. sẽ được thay cho thông báo./.

TM.SỞ GD & ĐT ……

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Kế hoạch công tác là văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xây dựng nội dung công tác cần thực hiện trong thời gian sắp tới gửi đến chủ thể có trách nhiệm thực thi kế hoạch này nhằm mục đích nhất định.  Dưới đây là mẫu văn bản kế hoạch công tác cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Kế hoạch công tác


CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

BAN LÃNH ĐẠO

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng….năm……

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM…

Căn cứ Kế hoạch công tác thường niên của Công ty……………….;

Căn cứ Nội dụng cuộc họp Ban lãnh đạo công ty…. Ngày…../…/… về triển khai kế hoạch công tác năm …;

Ban lãnh đạo Công ty ….. xây dựng kế hoạch công tác năm…… với các nội dung như sau:

I.Mục tiêu,  yêu cầu chung đối với toàn Bộ phận công ty:

1.Mục tiêu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2.Yêu cầu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

II.Nội dung triển khai

STT Nhiệm vụ Bộ phận đảm nhiệm Người trực tiếp điều hành, quản lý Thời gian thực hiện ……..
1 …….          
2 …….          
3 …….          
4 …..          
5            

 

III. Tổ chức thực hiện

1.Các bộ phận công ty

Trưởng phòng ban, quản lý các bộ phận có trách nhiệm tiếp nhận kế hoạch để triển khai, phổ biến cho nhân viên thuộc bộ phận mình tiến hành thực hiện đúng kế hoạch

………………………………………………………………………………………

2.Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch, thực hiện theo dõi giám sát mọi hoạt động của công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch để đảm bảo kế hoạch công tác được diễn ra như mục tiêu Công ty……đã đề ra

………………………………………………………………………………………

Kế hoạch công tác được thay cho thông báo./.

Nơi nhận:

 

-Lưu VT

T.M BAN LÃNH ĐẠO

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Kế hoạch kiểm tra nội bộ là việc của các chủ thể có trách nhiệm kiểm tra trong nội bộ cơ quan, tổ chức tiến hành xây dựng kế hoạch, lập chi tiết nội dung trước khi tiến hành kiểm tra tới các đối tượng kiểm tra nhằm mục đích nhất định hoặc được cấp trên yêu cầu. Dưới đây là văn bản kế hoạch kiểm tra nội bộ cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu bản Kế hoạch kiểm tra nội bộ


CÔNG TY…………

BAN KIỂM TRA

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày…tháng…..năm…….

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ

Căn cứ theo Thông báo số:…/…-….. của Công ty……. Về việc kiểm tra kế hoạch hoạt động của tất cả các Phòng, Ban trong Công ty lần thứ …. trong năm ……;

Căn cứ……………………………………………………………………………………;

Thành phần kiểm tra gồm:

1.Ban kiểm tra:

– Ông/Bà:………………………………. Chức vụ:………………

– Ông/Bà:………………………………. Chức vụ:………………

– Ông/Bà:………………………………. Chức vụ:………………

2.Đối tượng kiểm tra:

– Phòng………………… do Ông/Bà:……………Quản lý với vị trí: Trưởng Phòng

– Phòng………………… do Ông/Bà:……………Quản lý với vị trí: Trưởng Phòng

Thời gian giám sát bắt đầu từ….h, ngày…./…/…. Tại:……………………………..

Ban kiểm tra công ty tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ Công ty…. Gồm các nội dung sau:

a.Kiểm tra tình hình động của các Phòng, Ban Công ty

……………………………………………………………………………………..

b.Kiểm tra việc quản lý và điều hành nhân sự đối với các Trưởng phòng, ban

……………………………………………………………………………………..

c.Kiểm tra việc tuân thủ, chấp hành nội quy, quy định cảu toàn nhân viên

……………………………………………………………………………………..

d.Kiểm tra kết quả thực hiện công việc.

……………………………………………………………………………………..

3.Nội dung khác ( Nếu có)

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Kế hoạch kiểm tra sẽ được thông báo đến toàn bộ thành phần kiểm tra và  Bộ phận phòng, ban trong công ty….. Ban kiểm tra và Bộ phận Công ty có trách nhiệm chuẩn bị, sắp xếp để buổi kiểm tra được thực hiện tốt nhất.

Kế hoạch kiểm tra sẽ được thay cho giấy mời./.

                                                                                       TRƯỞNG BAN KIỂM TRA

                                                                           ( Ký tên và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Kế hoạch công tác là văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xây dựng nội dung công tác cần thực hiện trong thời gian sắp tới gửi đến chủ thể có trách nhiệm thực thi kế hoạch này nhằm mục đích nhất định.  Dưới đây là mẫu văn bản kế hoạch công tác cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Kế hoạch công tác


CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

BAN LÃNH ĐẠO

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày….tháng….năm……

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM…

Căn cứ Kế hoạch công tác thường niên của Công ty……………….;

Căn cứ Nội dụng cuộc họp Ban lãnh đạo công ty…. Ngày…../…/… về triển khai kế hoạch công tác năm …;

Ban lãnh đạo Công ty ….. xây dựng kế hoạch công tác năm…… với các nội dung như sau:

I.Mục tiêu,  yêu cầu chung đối với toàn Bộ phận công ty:

1.Mục tiêu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2.Yêu cầu:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

II.Nội dung triển khai

STT Nhiệm vụ Bộ phận đảm nhiệm Người trực tiếp điều hành, quản lý Thời gian thực hiện ……..
1 …….          
2 …….          
3 …….          
4 …..          
5            

 

III. Tổ chức thực hiện

1.Các bộ phận công ty

Trưởng phòng ban, quản lý các bộ phận có trách nhiệm tiếp nhận kế hoạch để triển khai, phổ biến cho nhân viên thuộc bộ phận mình tiến hành thực hiện đúng kế hoạch

………………………………………………………………………………………

2.Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch, thực hiện theo dõi giám sát mọi hoạt động của công ty trong quá trình thực hiện kế hoạch để đảm bảo kế hoạch công tác được diễn ra như mục tiêu Công ty……đã đề ra

………………………………………………………………………………………

Kế hoạch công tác được thay cho thông báo./.

Nơi nhận:

 

-Lưu VT

T.M BAN LÃNH ĐẠO

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Giải trình kết quả kinh doanh là văn bản của cá nhân, cơ quan/ tổ chức gửi cho bất kỳ cá nhân, cơ quan/ tổ chức nào có thẩm quyền quyền nhằm tiếp nhận, đánh giá kết quả kinh doanh đã giải trình và đề ra phương hướng hoạt động đối với những hạn chế còn tồn tại, dưới đây là một mẫu giải trình kết quả kinh doanh cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình kết quả kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN….

BỘ PHẬN KINH DOANH

Số:…/…..-…..

V/v: giải trình kết quả kinh doanh Công ty cổ phần…. giai đoạn 201..-20…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….. ,Ngày…. tháng ……..năm……….

GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Kính gửi: – Giám đốc công ty cổ phần…

-…………………………..

Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của của Công ty cổ phần ….  Giai đoạn 201..-20….;

Căn cứ vào kết quả báo cáo số liệu của các bộ phận kinh doanh Công ty cổ phần;

Báo cáo giải trình kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 201..-20…

1. Đánh giá tình hình hoạt động chung :

Trong giai đoạn 201..- 20.. Công ty đã có những bước tiến phát triển rõ rệt và đạt được những kết quả nhất định như:……..

Bên cạnh đó, Công ty vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế trong quá trình kinh doanh………………………………

2. Kết quả thu được:

– Lợi nhuận tăng ở một số dòng sản phẩm như:

1,….. chiếm ……% tăng so với giai đoạn 201… – 20….là:…..%;

2,…….chiếm ……% tăng so với giai đoạn 201… – 20….là:…..%;

3,…………………..

– Lợi nhuận giảm ở hai dòng sản phẩm chủ yếu là:

1, ……. chiếm ……% giảm so với giai đoạn 201…. -20…..là:……%;

2, ……. chiếm ……% giảm so với giai đoạn 201…. -20…..là:……%;

3. Một số vướng mắc, hạn chế:

Nhìn chung, Công ty cổ phần…. trong giai đoạn 201… – 201…. đã thu được kết quả đáng kể. Tuy nhiên, dưới đây là một số khó khăn của Công  ty đang gặp phải như:

-…………..

Nguyên nhân chủ yếu:

Do giá thị trường trong giai đoạn 201.. – 20……. còn nhiều biến động đặc biệt từ tháng….đến tháng…………..

Nguồn vốn của công ty chưa đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của công ty………………………………………….

Kèm theo giải trình là các giấy tờ liên quan đã xác thực.

Trên đây là bản giải trình về kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần …, kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty…. tiếp nhận, xem xét đưa ra hướng giải quyết để khắc phục những hạn chế mà công ty còn vướng mắc./.

Xin trân trọng cảm ơn!

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:……….

BỘ PHẬN KINH DOANH

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Kế hoạch giám sát là việc cơ quan,tổ chức, cá nhân xây dựng chi tiết nội dung, kế hoạch công việc cần thực hiện trong thời gian sắp tới cụ thể là việc giám sát đến một đối tượng nào đó nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu văn bản kế hoạch giám sát cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu bản Kế hoạch giám sát


CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Số:….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày… tháng…. năm….

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT

(V/v………)

Căn cứ……………………………………………………………………………………….;

Cơ quan….. xây dựng kế hoạch giám sát đối với …….như sau:

I.Thành phần trong kế hoạch giám sát:

1.Đơn vị giám sát gồm:

– ……………………………………….

– ……………………………………….

2.Đơn vị nằm trong kế hoạch giám sát:

– ……………………………………….

– ……………………………………….

3.Thành phần khác ( Nếu có):

……………………………………………………………………………………….

II. Thời gian, địa điểm thực hiện kế hoạch

Thời gian bắt đầu vào lúc…h, ngày…tháng….năm….

Tại…………………………………………………….

III. Đánh giá sơ bộ tình hình thực tế

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

IV.Mục tiêu, yêu cầu

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

V. Nội dung giám sát

1.

2.

3.

VI.Tổ chức thực hiện

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Các thành phần trong kế hoạch giám sát có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan tiến hành thực hiện và thi hành đúng thời gian, địa điểm và nội dung như đã nêu trên.

Kế hoạch giám sát thay cho giấy mời./.

Nơi nhận:

 

– Lưu VT

CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Kế hoạch an toàn người bệnh là văn bản do các  chủ thể có thẩm quyền tiến hành xây dựng về nội dung an toàn đối với người bệnh nhằm mục đích đảm bảo cho sức khỏe  cho tất cả các bệnh nhân khi điều trị tại cơ sở được an toàn nhất. Dưới đây là mẫu văn bản kế hoạch an toàn người bệnh cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Kế hoạch an toàn người bệnh


SỞ Y TẾ TỈNH…..

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày….tháng….năm…..

KẾ HOẠCH AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

Căn cứ…………………….;

Sở y tế tỉnh….. triển khai kế hoạch an toàn phòng bệnh đến các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

Thời gian bắt đầu thực hiện kể từ ngày…/…./…… trên tất cả các cơ sở y tế trong tỉnh………..

I.Đánh giá kết quả sơ bộ triển khai kế hoạch an toàn người bệnh trong những năm gần đây.

1.Thuận lợi

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

2.Khó khăn

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

3.Kết quả đạt được

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

II.Nội dung kế hoạch an toàn người bệnh

1.Cơ sở vật chất :

– Phải đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị có sẵn tại các vị trí phòng bệnh để hỗ trợ cho việc khám chữa bệnh được thuận tiện hơn.

-Trang thiết bị phải đạt tiêu chuẩn theo quy định .

-Không sử dụng các thiết bị đã hết hạn sử dụng hoặc hỏng hóc gây nguy hiểm đến bệnh nhân, các trường hợp này phải báo cáo lại để kịp thời thay đổi, sửa chữa, khắc phục.

-……………………………………………………………………………………..

2. Trình độ chuyên môn

Mỗi cơ sở phải có ít nhất …. Bác sĩ và ….. nhân viên y tế hỗ trợ

– Đối với bác sĩ phải đảm bảo trình độ chuyên môn đạt:……….. trở lên.

–  Đối với nhân viên y tế phải đảm bảo trình độ chuyên môn đạt:……….. trở lên.

-……………………………………………………………………………………..

3. Thái độ làm việc

– Tất cả các Bác sĩ, nhân viên y tế và những người khác có liên quan làm việc tại cơ sở phải nghiêm túc trong công việc, làm việc có trách nhiệm.

– Thái độ nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ bệnh nhân đến thăm khám.

– Không được lơ là, thờ ơ khi bệnh nhân cần sự giúp đỡ

– Khám, chữa bệnh bằng tất cả lương tâm nghề nghiệp, khả năng của mình

-……………………………………………………………………………………..

4. Vệ sinh khu vực

-Luôn đảm bảo vệ sinh khu vực phải sạch sẽ, đặc biệt nơi phòng bệnh.

-Trường hợp để phát tán ổ bệnh do không dọn dẹp vệ sinh môi trường sẽ bị xử lý theo quy định chung của Sở y tế.

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

Ngoài ra các nhân viên khác được thuê để xử lý, dọn dẹp khu vực phòng bệnh phải đáp ứng được một số yêu cầu như:

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

III. Báo cáo thực hiện

Kể từ ngày triển khai kế hoạch, các cơ sở y tế có trách nhiệm thực hiện và theo dõi để báo cáo lại quá trình thực hiện kế hoạch .

Sở y tế tỉnh….sẽ tiến hành kiểm tra bất cứ lúc nào nếu phát hiện tình trạng không đảm bảo an toàn người bệnh hay khu vực sẽ bị xử lý tùy theo mức độ nghiêm trọng của việc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ.

-……………………………………………………………………………………..

-……………………………………………………………………………………..

Kế hoạch  an toàn người bệnh sẽ được triển khai đến tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh…….

Các đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và chính xác đảm bảo kế hoạch được diễn ra hiệu quả nhất./.

SỞ Y TẾ TỈNH………….

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Kế hoạch giảng dạy là việc xây dựng nội dung chi tiết về lịch trình và  phương hướng dạy học trong thời gian tới của mỗi giáo viên nhằm phục cho quá trình dạy học hoặc báo cáo theo quy định của Bộ môn, Nhà trường. Dưới đây là mẫu văn bản sơ bộ về Kế hoạch giảng dạy cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu văn bản Kế hoạch giảng dạy


TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH II

TRƯỞNG BỘ MÔN XÃ HỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…., ngày… tháng…. năm….

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THPT Thạch Thành II

Căn cứ theo kế hoạch và nhiệm vụ dạy học tại trường THPT Thạch Thành 2 năm học 2018 – 2019 yêu cầu mỗi bộ môn báo cáo kế hoạch giảng dạy qua từng kỳ học;

Căn cứ vào Nội dung cuộc họp nội bộ về Kế hoạch của Bộ môn xã hội;

Căn cứ vào chất lượng giảng dạy của kỳ học vừa qua;

Họ và tên:

Sinh ngày:

Đơn vị công tác:

Chức vụ: Trưởng bộ môn ………..

Thực hiện triển khai kế hoạch giảng dạy học kỳ I năm học 2018 – 2019 với các nội dung như sau:

I.Đánh giá sơ bộ chất lượng kỳ học vừa qua

1.Thuận lợi

……………………………

2. Khó khăn

– Về phía học sinh:

……………………………

 –  Về phía giáo viên:

……………………………

– Cơ sở vật chất

……………………………

3. Số liệu thống kê cụ thể:

……………………………

II. Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

1.Yêu cầu chung

– Kiến thức:

………………………

– Kỹ năng:

………………………

2.Kế hoạch chi tiết

………………………

3. Chỉ tiêu đặt ra

………………………

III. Đề xuất

………………………

Trên đây là toàn bộ kế hoạch giảng dạy của Bộ môn xã hội sau khi đã được bàn bạc, thống nhất trong buổi họp nội bộ ngày…/…/….. Thay mặt, Bộ môn lên kế hoạch giảng dạy chi tiết gửi đến Nhà trường xem xét xác nhận./.

TRƯỞNG BỘ MÔN XÃ HỘI

 

                HIỆU TRƯỞNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Giải trình giá bán thấp hơn giá vốn là văn bản của tổ chức, cá nhân kinh doanh giải trình với cơ quan có thẩm quyền hoặc bộ phận trực tiếp quản lý về việc kinh doanh của Doanh nghiệp có giá bán thấp hơn giá vốn. Dưới đây là trường hợp cụ thể về việc giải trình giá bán thấp hơn giá vốn:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình giá bán thấp hơn giá vốn

TÊN CÔNG TY

BỘ PHẬN QUẢN LÝ KINH DOANH

Số:…/…-….

V/v giải trình giá bán thấp hơn giá vốn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

… ,ngày…. tháng ……..năm……….

GIẢI TRÌNH GIÁ BÁN THẤP HƠN GIÁ VỐN

Kính gửi: Ban lãnh đạo công ty

Căn cứ kết quả báo cáo kết quả bán tại các cở sở của Công ty … từ tháng…. đến tháng….;

Báo cáo giải trình việc giá bán thấp hơn giá vốn:

1.Thông tin chi tiết sản phẩm hiện tại có giá bán thấp hơn giá vốn:

Tên sản phẩm Giá vốn Giá bán Tỉ lệ chênh lệch (%)
1. …….. VNĐ ……….VNĐ …….%
2.      
3.      
……      
…………..      

2.Nguyên nhân

– Chất lượng sản phẩm còn kém, có nhiều lỗi dẫn đến hàng bán ra không đạt được như kế hoạch.

– Nhu cầu của người dân về việc sử dụng sản phẩm khác nhau, không thể kiểm soát được nên để xảy ra tình trạng hàng bán ra không cân đối giữa các sản phẩm……..

-Lý do khác:…………………

Đề nghị Ban lãnh đạo công ty tiếp nhận, xem xét tình hình để có hướng khắc phục nhanh chóng./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:–         Như trên;

 

–         Lưu:………….

BỘ PHẬN QUẢN LÝ KINH DOANH

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Nghiệm thu bê tông có phụ gia là hoạt động của chủ thể có thẩm quyền hoặc chủ thể thứ ba bất kỳ có trách nhiệm tiến hành nghiệm thu, thẩm định, kiểm tra bê tông có phụ gia ( một loại chất được dùng để sản xuất bê tông,…) đối với đơn vị, cá nhân thực hiện bê tông có phụ gia. Dưới đây là một mẫu văn bản chi tiết:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu bê tông có phụ gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU BÊ TÔNG CÓ PHỤ GIA

Căn cứ ……………………………………….;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Công ty…….:……………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………

Trụ sở chính:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………..

Bên nhận công việc ( Nhà thầu ………):

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Nhà thầu

Cơ quan: ………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp:………. Nơi cấp:…………

HKTT:………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu bê tông có phụ gia các nội dung sau:

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu bê tông có phụ gia

Tại địa điểm:………………………………

2.Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu bê tông có phụ gia trong thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…….

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm…….

3. Nội dung cụ thể:

– Loại bê tông :

+ Loại phụ gia sử dụng:…………………

+ Hỗn hợp bê tông:………………………

– Tiến hành nghiệm thu:

+ Nghiệm thu cốt pha

+ Nghiệm thu cốt thép

+ Chất lượng bê tông

– Các nội dung khác:…………………

4. Kết luận

…………………………………….

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu  này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

     CHỦ ĐẦU TƯ                                                                          NHÀ THẦU( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản bàn giao xe là văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân và các chủ thể có liên quan cùng nhau tiến hành ghi chép lại nội dung của quá trình bàn giao xe nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu biên bản bàn giao xe cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao xe


CƠ QUAN/TỔ CHỨC
——-

Số:…./BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

—————

….,ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN BÀN GIAO XE

Căn cứ vào Hợp đồng bán xe số:…/…-…. ……………………………………….. ;

Chúng tôi gồm:

Bên giao xe: ( Bên A)

Đại diện bên giao Ông / Bà: ……………………………………Chức vụ:………………

Cơ quan/Tổ chức:………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Bên nhận xe: ( Bên B)

Họ và tên: ……………………………………Ngày sinh:……………………………………….

Số CMND: ……………….Ngày cấp:…./…/…… Nơi cấp: ……………………………….

Ngày cấp: ……………………………………………………………………………………………

HKTT: ………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………….

Hôm nay, ngày…. Tháng….. năm…… Bên A tiến hành bàn giao xe….. cho bên B

tại địa điểm: ……………………………………………………………………………………………….

1.Thông tin xe:

STT Loại xe Tình trạng xe Phụ tùng đi kèm ……….
1 …….      
……….      
…….      
       

2. Lý do bàn giao và mục đích sử dụng

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

3. Giá trị xe:

Chiếc xe….. có giá trị:……………… VNĐ ( Số tiền bằng chữ:…………..VNĐ)

4. Hình thức thanh toán:

Bên B tiến hành thanh toán cho bên A bằng hình thức chuyển khoản:

Chủ tài khoản:……………………………………………………………………

Số tài khoản:……………………………………………………………………..

Tại ngân hàng:……………………………………………………………………

5. Nội dung khác ( Nếu có)

…………………………………………………………………………………………………..

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

Bên giao xe

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận xe

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản bán xe ô tô là văn bản do các chủ thể trong quan hệ giao dịch dân sự tiến hành ghi chép lại nội dung của việc bán xe ô tô sau khi các bên đã thỏa thuận đi đến thống nhất nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu biên bản bán xe ô tô cụ thể.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bán mua xe ô tô


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….,ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN BÁN XE Ô TÔ

Căn cứ vào Hợp đồng bán xe ô tô số:…/…-…. ……………………………………….. ;

Chúng tôi gồm các bên sau:

Bên bán xe: ( Bên A)

Họ và tên: ……………………………………Ngày sinh:………………………………………

Số CMND: ……………….Ngày cấp:…./…/…… Nơi cấp: ……………………………….

Ngày cấp: ……………………………………………………………………………………………

HKTT: ………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………….

Bên mua xe: ( Bên B)

Họ và tên: ……………………………………Ngày sinh:………………………………………

Số CMND: ……………….Ngày cấp:…./…/…… Nơi cấp: ……………………………….

Ngày cấp: …………………………………………………………………………………………….

HKTT: ………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………….

Hôm nay, ngày…. tháng….. năm…… Bên A tiến hành bán xe ô tô…. cho bên B

Tại địa điểm: ………………………………………………………………………………………….

1.Thông tin xe:

STT Loại xe Tình trạng xe Phụ tùng đi kèm ……….
1 …….      
……….      
…….      
       

2. Giá trị xe:

Chiếc xe….. có giá trị:……………… VNĐ ( Số tiền bằng chữ:…………..VNĐ)

3. Hình thức thanh toán:

Bên B tiến hành thanh toán cho bên A bằng hình thức chuyển khoản:

Chủ tài khoản:……………………………………………………………………

Số tài khoản:……………………………………………………………………..

Tại ngân hàng:……………………………………………………………………

4. Nội dung khác ( Nếu có)

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

Bên mua xe

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên bán xe

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng là hoạt động của chủ đầu tư hoặc chủ thể khác có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra chất lượng của công việc hoặc sản phẩm  khi được hoàn thành để chuẩn bị đi vào sử dụng. Dưới đây là mẫu biên bản nghiệm thu cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….,ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Căn cứ………………………;

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm …… tại…………………………………..

Chúng tôi gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Công ty…….:……………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………

Trụ sở chính:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………

Bên nhận công việc ( Nhà thầu ………):

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Nhà thầu

CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp:………. Nơi cấp:………

HKTT:…………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu ….đưa vào sử dụng các nội dung sau:

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu ………………………………………………………………………..

Tại địa điểm:………………………………………………………………………

2.Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu …………. trong thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…….

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm……

3.Nội dung cụ thể:

…………………………………………

4. Kết luận

– Chấp nhận nghiệm thu …………………………………….. để đưa vào sử dụng.

……………………………………

– Yêu cầu phải sửa chữa, hoàn thiện bổ sung hoặc các ý kiến khác (nếu có)…… (ghi các yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện nếu có)

……………………………………

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

Nhà thầu

( Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ đầu tư

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com