Mẫu Nghiệm thu đề tài

Mẫu Nghiệm thu đề tài


TRƯỜNG  …….

KHOA ……

Số : …/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

Hôm nay , vào lúc …… ngày … tháng … năm … tại Trường ………….. tiến hành họp nghiệm thu đề tài ……… trong năm học …..-…….

Thành phần tham gia nghiệm thu :

Họ tên :

Chức vụ : Hiệu trưởng Trường …. ( Trưởng ban nghiệm thu )

Họ tên :

Chức vụ : Trưởng khoa ….. ( Phó Trưởng ban nghiệm thu )

Họ tên :

Chức vụ : Trưởng Bộ môn …..( Thành viên ban nghiệm thu )

Họ tên :

Chức vụ : Văn thư ( Thành viên ban nghiệm thu )

Nội dung nghiệm thu :

  • Đề tài ….

Giá trị khoa học và ứng dụng :

 • Giá trị khoa học :
 • Giá trị ứng dụng :
 • Hiệu quả nghiên cứu :
 • Về giáo dục và đào tạo :
 • Về kinh tế – xã hội :
 • . Đề tài ….

Kết luận của Ban kiểm nghiệm :

 • Tổng số đề tài đăng ký :
 • Tổng số đề tài xét duyệt :
 • Xếp loại :
 • Đề tài : …..
 • Đề tài : …..
 • Đề tài : …..
 • Trong đó số đề tài đạt loại A : …… ; loại B : ……. ; loại C : ……

TRƯỞNG BAN NGHIỆM THU

( Ký tên , đóng dấu )

THƯ KÝ

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com