Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Đăng ký tên thương mại của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Thực tế, các doanh nghiệp thường sử dụng tên doanh nghiệp đồng thời là tên thương mại.
Quyền sở hữu đối với tên thương mại được xác lập dựa trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó, chứ không nhất thiết phải thực hiện thủ tục đăng ký. Tuy nhiên, để được bảo hộ thì tên thương mại vẫn cần đáp ứng một số điều kiện nhất định theo quy định pháp luật. Trong phạm vi bài viết, Luật LVN cung cấp một số thông tin cần thiết về đăng ký bảo hộ tên thương mại.

1. Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ

– Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
+ Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng;
+ Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;
+ Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng
Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.

3. Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập như thế nào?

Theo quy định pháp luật thì quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó tương ứng với khu vực (lãnh thổ) và lĩnh vực kinh doanh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký. 
Ngoài ra, doanh nghiệp có thể dùng một phần tên thương mại của mình làm dấu hiệu chính để phân biệt hàng hóa, dịch vụ và đăng ký bảo hộ với hình thức nhãn hiệu hàng hóa. (Khách hàng có thể tham khảo bài viết đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa).

4. Đăng ký bảo hộ tên thương mại tại Luật LVN

Khi có yêu cầu dịch vụ, Luật LVN sẽ hỗ trợ các công việc sau:
– Tư vấn về việc lựa chọn và bảo hộ tên thương mại;
– Đánh giá tính khả thi về bảo hộ tên thương mại
– Tư vấn về vấn đề sử dụng tên thương mại
– Tư vấn các vấn đề khi xảy ra tranh chấp liên quan đến việc sử dụng tên thương mại;
– Đại diện quý khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Với đội ngũ luật sư, chuyên viên đầy chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Luật LVN cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ tên thương mại uy tín và hiệu quả. Ngoài ra, Luật LVN còn cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến  đăng ký bảo hộ quyền tác giả, bảo hộ sáng chế, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, tư vấn chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp,… khi khách hàng có yêu cầu.