Người lao động nước ngoài khi làm việc tại Việt Nam cần được cấp giấy phép lao động. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hoạt động lao động tại Việt Nam, có thể vì một vài lý do khách quan xảy ra mà giấy phép lao động còn thời hạn nhưng phải tiến hành cấp lại theo quy định của pháp luật. Vậy việc cấp lại giấy phép lao động được tiến hành như thế nào, hồ sơ, thủ tục ra sao? Luật Việt Phong xin gửi tới quý khách dịch vụ xin cấp lại Giấy phép lao động uy tín, hiệu quả.

1.Trường hợp cấp lại giấy phép lao động

– Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp sau:
•Người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động  
•Người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động nhưng không thay đổi người sử dụng lao động 
•Người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động
– Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.
– Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động 
– 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
– Giấy phép lao động đã được cấp
•Trường hợp giấy phép lao động bị mất thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;
•Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì phải có các giấy tờ chứng minh;
•Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe và một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 7 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP;
•Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu là tình nguyện viên hoặc Chuyên gia hoặc Nhà quản lý, giám đốc điều hành 
Những giấy tờ này là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Trình tự xin cấp lại giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng, tư vấn những vấn đề pháp lý về nhu cầu xin cấp lại Giấy phép lao động
Bước 2: Soạn thảo hồ sơ hoàn chỉnh, đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin cấp lại tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn
Bước 3: Kiểm tra, theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ, tiến hành sửa đổi, bổ sung khi có yêu cầu.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 4: Đại diện khách hàng nhận giấy phép lao động mới.
Bước 5: Bàn giao hồ sơ và kết quả đầy đủ tại địa chỉ hoặc văn phòng của công ty quý khách.

4. Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ tại Luật Việt Phong

– Nhận được sự tư vấn tận tình, chuyên nghiệp và hỗ trợ dịch vụ cả sau khi bàn giao cho khách hàng giấy phép lao động được cấp lại:
•Tư vấn về thời hạn giấy phép lao động được cấp lại: Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại theo định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định này theo thời hạn của một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định này nhưng không quá 02 năm.
•Tư vấn về thủ tục sau cấp phép đối với người lao động nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hợp đồng lao động, thì sau khi được cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp lại giấy phép lao động đó.
– Nhanh chóng nhận được thành quả mà vẫn tiết kiệm tối đa thời gian, công sức cho việc cấp lại: Mọi hồ sơ, thủ tục đều do chuyên viên của chúng tôi soạn thảo và đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền
– Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí, 24/7 khi khách hàng có yêu cầu