Mẫu đơn xem xét lại điểm

Mẫu đơn xem xét lại điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

….………….., ngày … tháng … năm …..

ĐƠN XEM XÉT LẠI ĐIỂM

V/v: Đề nghị xem xét lại điểm ………………………….

– Căn cứ vào Thông báo Lịch thi học kỳ … năm học 20… – 20…

– Căn cứ vào nhu cầu của sinh viên.

Kính gửi: Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường ………

Thầy (cô) giảng dạy môn ……………………………………….

Thư ký bộ môn: …………………………………………………

Tôi tên là: ………………………………………………………………………..

Quê quán: ……………………………………………Ngày sinh: … / … / …….

CMND/CCCD số: ………………………………….. Ngày cấp: … / … / ……..

Tại: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………….

Hiện đang là sinh viên Khóa: … Lớp: ……………….., Khoa: ……………….., Trường ………………………………..

Tôi làm đơn này xin trình bày vấn đề sau, mong thầy cô xem xét giải quyết cho tôi:

Lý do: Tại học kỳ II, năm học: 20…. – 20….,  tôi đã tham gia Lớp học ……………… (Mã học phần đăng ký: …………………), do thầy (cô): …………………………, giảng dạy.

– Thời gian: ……………………………………………………………….

– Địa điểm: ………………………………………………………………….

Theo Thông báo Lịch thi học kỳ …, năm học 20…-20…, môn học …………….. sẽ thi theo hình thức vấn đáp, cụ thể:

– Thời gian thi: …………………………………………………………….

– Địa điểm thi : ……………………………………………………………

Hôm đó, tôi đã tham gia thi đầy đủ và theo Hình ảnh chụp phiếu điểm buổi thi có xác nhận của thầy …………………… và thư ký bộ môn ………………….

Tôi đã đạt … điểm, tuy nhiên khi kiểm tra điểm của mình trên hệ thống Portal của Trường, tôi lại thấy điểm của mình không giống như vậy. Có thể cán bộ, nhân viên Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giá đã thao tác sai khi nhập điểm môn ………………… của tôi trên hệ thống. Việc bị nhập sai điểm số môn học này, làm ảnh hưởng rất nhiều tới kết quả học tập của tôi.

Nên: Tôi mong Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giá có thể kiểm tra lại và sửa điểm trên hệ thống cho tôi đến trước hạn phúc khảo điểm ngày … / … / …

Căn cứ: ……………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………….. 

Ngoài Đơn xin kiểm tra lại, tôi còn gửi kèm một số giấy tờ khác:

– 01 Bản sao CMND/CCCD của ………………………………………….

– 01 Bản sao Thẻ sinh viên ………………………………………………..

– Hình ảnh chụp bảng điểm môn ……………………………, có chữ ký của thầy (cô) ……………………………. chấm điểm và chữ ký của thư ký bộ môn.

Tôi cam đoan những thông tin ở trên đều là sự thật và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin mà mình đã cung cấp. Một lần nữa, tôi mong quý thầy, cô xem xét và sớm trả lời vấn đề cho tôi.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN     

(Ký, ghi rõ họ tên)        

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com