Công văn đề nghị di chuyển cột điện

Công văn đề nghị di chuyển cột điện

CÔNG TY ………………….
————————
Số … / CV
V/v: Đề nghị di chuyển cột điện
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-
..……………., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Công ty điện lực ………………………………………………

Chúng tôi là:

Công ty: ………………………………………………………………………….

GCNĐKKD số: ………………………… ………………………………………

được cấp bởi Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh/ thành phố: …………………………..

Trụ sở: ……………………………………………………………………………

Có đại diện: ………………………………………………… Chức vụ: ……………..

Chúng tôi đang có quyền sử dụng với mảnh đất tại địa chỉ: …………………………….., được biết ở hành lang phía trước của mặt phẳng, công ty có cho xây dựng một cột điện. Hiện nay, do nhu cầu xây dựng mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty tại ………………, chúng tôi muốn xây dựng một nhà kho trên diện tích …………………. Việc có cột điện ở giữa chính diện cửa nhà kho, sẽ làm ảnh hưỏng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi đề nghị Công ty………………. có thể đến tiến hành di chuyển cột điện tại ………………… ra một địa điểm khác. Để thuận tiện cho công việc xây dựng của chúng tôi được tiến hành nhanh chóng, đúng kế hoạch.

Mong công ty sớm có văn bản trả lời công văn này của chúng, gửi về địa chỉ: ……………………….., người nhận: ………………………….

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận
Như trên;
Lưu: VT;
Ký, ghi rõ họ tên

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com