Công văn đề nghị sửa chữa đường ống nước

Công văn đề nghị sửa chữa đường ống nước

  CÔNG TY ………………..
PHÒNG ………………..
——————
Số … / CV
V/v: Đề nghị sửa chữa đường ống nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

….…………., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Phòng ………………………………………………………………….

Vào hồi … giờ, ngày … / … / … , tại:………………………………… xảy ra sự cố ………………………  làm ảnh hưởng nghiệm trọng tới hệ thống đường ống nước tại địa điểm: ………………… Hiện tại, địa điểm: …………………………………, do đường ống nước bị hỏng, công ty nước ……………. buộc phải cắt nước từ … giờ, ngày  … / … / … dẫn đến việc cán bộ, nhân viên không có nước để dùng, gây ra nhiều tình huống bất tiện.

Do vậy, Chúng tôi đề nghị Phòng Bảo hành – Sửa chữa sớm có đội thợ đến để sửa chữa đường ống nước tại địa điểm trên. Giúp cho hoạt động tại ………………… diễn ra bình thường trở lại.

Chúng tôi mong sẽ có đội sửa chữa đến thực hiện công việc trước … giờ, ngày …/ … / …

Trân trọng cảm ơn

Nơi nhận
Như trên;
Lưu: VT;
Ký, ghi rõ họ tên

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com