Mẫu biên bản nghiệm thu chạy thử thiết bị

Mẫu biên bản nghiệm thu chạy thử thiết bị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CHẠY THỬ THIẾT BỊ

Số:……

Công trình:……………………….

Hạng mục:………………..

Hôm nay, vào lúc ……giờ, ngày….tháng….năm…..tại địa điểm:………………

Chúng tôi gồm:

Bên A : Đại diện đối tác cung cấp thiết bị

Ông/bà:…………………….

Chức vụ: ………………………

Điện thoại: …………………………..

Bên B: Đại diện chủ đầu tư

Ông/bà:………………………….

Chức vụ: …………………………

Điện thoại: ………………………….

Bên C: Đại diện doanh nghiệp trực tiếp thực hiện

Ông/bà:………………………….

Chức vụ: ……………………..

Điện thoại: …………………….

Nội dung:

1.Thời gian

Bắt đầu nghiệm thu : …..giờ…..ngày… tháng….năm…..

Kết thúc nghiệm thu:….giờ….ngày…tháng….năm…..

2.Nội dung nghiệm thu

Thiết bị nghiệm thu:………….

Số lượng:……………………

Chất lượng thiết bị:………………….

Quy cách:……………

Xuất xứ:………………

Khối lượng thiết bị:……………….

Tình trạng thiết bị:…………………..

Tiêu chuẩn kĩ thuật:………………

Tiến độ lắp đặt thiết bị:……………..

Vận hành thử:…………………..

Trong thời gian:……………….

Kiểm tra thông số kĩ thuật về kỹ thuật và thông số về sản xuất khi máy vận hành xong:

……….

Bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn lao động,an toàn sử dụng:………..

………………

Sửa đổi thiết bị( nếu có):……………….

3.Kết luận

TH1 : Chấp nhận nghiệm thu các thiết bị…..

-TH2 : Không chấp nhận nghiệm thu các thiết bị…..vì không đạt chất lượng, quy cách, tiêu chuẩn……

+ Các thiết bị không đạt yêu cầu:………………….

Về các lỗi:…………………

+Thời gian đưa các thiết bị không  đạt yêu cầu nghiệm thu ra khỏi công trình và thay thế các thiết bị đạt yêu cầu.

Đại diện đối tác cung cấp thiết bịĐại diện chủ đầu tưĐại diện doanh nghiệp trực tiếp thực hiện  

Biên bản nghiệm thu chạy thử máy móc thiết bị 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

————

                                                                 ……………….., ngày …. tháng … năm ….

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CHẠY THỬ THIẾT BỊ

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Hợp đồng ………….. số ../…. kí kết ngày …. tháng … năm ….;

Căn cứ Biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị ngày …. tháng …. năm ….;

Căn cứ mong muốn, nguyện vọng của hai bên;

Hôm nay ngày .. tháng .. năm .. tại .., chúng tôi gồm có:

BÊN NGHIỆM THU (viết tắt là bên A)

Ông/ Bà:……………………………………………………….Chức vụ:………………………Đại diện:…………………

Sinh ngày:……………..Giới tính:………………Dân tộc:……………..Quốc tịch:…………………….

CMND/CCCD số:……………………………………………………………………..…………….

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………….…………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………..…………….

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………..…………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:……………………………..…………….

2. BÊN YÊU CẦU NGHIỆM THU (viết tắt là bên B)

Ông/ Bà:……………………………………………………….Chức vụ:………………………Đại diện:…………………

Sinh ngày:……………..Giới tính:………………Dân tộc:……………..Quốc tịch:…………………….

CMND/CCCD số:……………………………………………………………………………………

Ngày cấp:………………Nơi cấp:……………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….………………

Địa chỉ hiện tại:……………………………………………………………………….…………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:………………………….……………….

1. Tiến hành nghiệm thu:

Các bên đồng ý tiến hành nghiệm thu thiết bị …………… với những nội dung sau:

STTTên thiết bịSố lượngChất lượngGhi chú
     
     2. Đánh giá kết quả công việc: 

Sau khi hoàn thành việc chạy thử, bên A đã tiến hành hoạt động nghiệm thu và thiết bị …………………….. đã đạt các tiêu chí đề ra trong bản thiết kế và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

3. Kết luận:

Bên B xác nhận bên A đã chạy thử …………… theo đúng các tiêu chí được đưa ra để đánh giá và nghiệm thu việc chạy thử ……………… thành công.

Các bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ tên)(Ký, ghi rõ tên)SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com