Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây lắp điện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

V/v Lắp đặt hệ thống điện chung cư Golden West

 • Căn cứ Luật Điện lực 2004 sửa đổi 2012;
 • Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006;
 • Căn cứ Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định hướng dẫn luật điện lực về an toàn điện;
 • Căn cứ Thông tư 33/2015/TT-BCT về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị dụng cụ điện;
 • Căn cứ một số Tiêu chuẩn liên quan.

Hôm nay, 7 giờ 00 ngày 24 tháng 8 năm 2020, tại CHUNG CƯ GOLDEN WEST địa chỉ số 1 đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Chúng tôi gồm:

 • ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ASV VIỆT NAM

Ông NGUYỄN VĂN A – Quản lý dự án lắp hệ thống điện Chung cư Golden West

 • ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ GOLDEN WEST

Ông TRẦN VĂN B – Quản lý Chung cư Golden West

Hai bên đã trao đổi, kiểm định và nhất trí với nội dung như sau:

 1. Dự án: Lắp đặt hệ thống điện chung cư Golden West
 2. Địa chỉ: số 1 đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
 3. Đối tượng nghiệm thu: Hệ thống điện chung cư Golden West
 4. Đánh giá kết quả công việc:
  1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
 5. Hợp đồng lắp đặt hệ thống điện giữa Công ty Cổ phần ASV Việt Nam và chung cư Golden West
 6. Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Công ty Cổ phần ASV Việt Nam
 7. Biên bản nghiệm thu nội bộ của ban quản lý dự án
 8. Hồ sơ thiết kế, lắp đặt hệ thống điện: Bản vẽ số 05/GW
 9. Tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống điện được áp dụng:
 10.  TCVN 7447-1 (IEC 60364-1), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa;
 11. TCVN 7447-5-51 (IEC 60364-5-51), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Quy tắc chung;
 12. TCVN 7447-5-53 (IEC 60364-5-53), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển;
 13. TCVN 7447-5-54 (IEC 60364-5-54), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ;
 14. TCVN 7447-5-55 (IEC 60364-5-55), Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Các thiết bị khác;
  1. . Các kết quả kiểm định an toàn hệ thống điện: ĐẠT

Thực hiện các bước kiểm định đúng theo quy định của Thông tư 33/2015/TT-BCT về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị dụng cụ điện, bao gồm:

 • Nội dung kiểm định
 • Chu kì kiểm định
 • Kiểm định dụng cụ, thiết bị điện

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 8 năm 2020, ông TRẦN VĂN B đã chấp nhận nghiệm thu. Biên bản này gồm 02 trang được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản 01 bản lưu lại Công ty Cổ phần ASV Việt Nam.

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

ĐD. CÔNG TY CỔ PHẦN ASV VIỆT NAM
(Ký, ghi rõ họ tên)    
NGUYỄN VĂN A
ĐD. BAN QUẢN LÝ CHUNG CƯ GOLDEN WEST
(Ký, ghi rõ họ tên)    
TRẦN VĂN B

Biên bản nghiệm thu công trình xây lắp điện 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

————

                                                                 ……………….., ngày …. tháng … năm ….

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY LẮP ĐIỆN

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Luật Điện lực năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2012);

Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, nội dung biên bản nghiệm thu chất lượng vật tư vật liệu, thiết bị;

Căn cứ Nghị định số 14/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

Căn cứ Hợp đồng xây dựng ………….. số ../…. kí kết ngày …. tháng … năm ….;

Căn cứ mong muốn, nguyện vọng của hai bên;

Hôm nay ngày .. tháng .. năm .. tại .., chúng tôi gồm có:

Ban Quản lý dự án: Công ty ………………………………….

a) Ông/ Bà:……………………………………………………….Chức vụ:…………………………………………………;

b) Ông/ Bà:……………………………………………………….Chức vụ:…………………………………………………;

Tư vấn giám sát: Công ty ………………………………………

a) Ông/ Bà:……………………………………………………….Chức vụ:…………………………………………………;

b) Ông/ Bà:……………………………………………………….Chức vụ:…………………………………………………;

Đơn vị thi công: Công ty ………………………………………..

a) Ông/ Bà:……………………………………………………….Chức vụ:…………………………………………………;

b) Ông/ Bà:……………………………………………………….Chức vụ:…………………………………………………;

Các bên thống nhất nghiệm thu công trình điện về những nội dung sau:

1. Dự án: …………………………………………………………………….

– Đối tượng nghiệm thu: ………………………………………………………………..;

– Địa điểm công trình: …………………………………………………………………..;

2. Thời gian nghiệm thu: Từ ngày …………… đến ngày …………………..

Địa điểm nghiệm thu: ……………………………………………………

3. Các bước nghiệm thu công trình điện:

– Bước 1: Nghiệm thu nguội vật tư, thiết bị, khối lượng công trình trước khi đấu nối vào hệ thống lưới điện.

– Bước 2: Nghiệm thu đóng điện công trình.

– Bước 3: Nghiệm thu bàn giao công trình.

4. Tiến hành nghiệm thu công trình điện:

a) Nghiệm thu nguội: 

– Hồ sơ pháp lý: Nguồn gốc hoá đơn các thiết bị, phiếu kiểm tra xuất xưởng các thiết bị;

– Công tác nghiệm thu trạm biến áp: ………………………………………………………………;

– Công tác nghiệm thu đường dây điện: ………………………………………………………………;

– …………

b) Nghiệm thu đóng điện:

– Công tác nghiệm thu đóng điện trạm biến áp: ………………………………………………………………;

– Công tác nghiệm thu đóng điện đường dây điện: ………………………………………………………………;

– ………….

c) Nghiệm thu bàn giao:

Sau khi đóng điện nghiệm thu 24h hoặc 72h an toàn và sau khi xoá hết các tồn tại, đơn vị thi công tiến hành bàn giao công trình và hướng dẫn vận hành cho bộ phận quản lý vận hành nhận của chủ đầu tư.

4. Đánh giá kết quả công việc: 

Các bên nhất trí công trình điện an toàn để đưa vào vận hành sử dụng. Ban Quản lý dự án có trách nhiệm quản lý vận hành theo đúng quy trình thiết bị điện, theo hướng dẫn vận hành thiết bị của nhà sản xuất.

5. Kết luận:

Các bên đồng ý nghiệm thu công trình điện thành công.

Các bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁNĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Ký, ghi rõ tên)(Ký, ghi rõ tên)SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com