Đơn xin kiểm tra cải thiện điểm

Đơn xin kiểm tra cải thiện điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

….…………, ngày … tháng … năm ….

ĐƠN XIN KIỂM TRA CẢI THIỆN ĐIỂM

– Căn cứ vào quy định về quy chế và nội dung môn học

– Căn cứ vào nhu cầu của học sinh.

Kính gửi: Ban giám hiệu Nhà trường…………………………………….

Thầy (cô) giáo giảng dạy bộ môn ……………………………….

Thầy (cô) thư ký bộ môn ………………………………………..

Tôi tên là: ………………………………………………………………………..

Quê quán: ……………………………………………Ngày sinh: … / … / …….

CMND/CCCD số: ………………………………….. Ngày cấp: … / … / ……..

Tại: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………….

Hiện đang là sinh viên Khóa: … Lớp: ……………….., Khoa: ……………….., Trường ………………………………..

Tôi làm đơn này xin trình bày vấn đề sau, mong thầy cô xem xét giải quyết cho tôi:

Lý do: Tại học kỳ II, năm học: 20…. – 20….,  tôi có tham gia Lớp học ……… (Mã học phần đăng ký: …………………), do thầy (cô): …………………………, giảng dạy. Có thời gian thi kết thúc môn:

– Thời gian: ……………………………………………………………….

– Địa chỉ: ………………………………………………………………….

Do một vài lý do: …………………….………………………………………….

….………………………………………………………………………………..

Nên tôi đã không thể tập trung cho môn học này, và dẫn đến điểm số môn học không như kỳ vọng, yêu cầu của tôi. Nhận thấy, đây là môn học quan trọng và là tiên quyết cho nhiều môn khác. Cũng đã tránh làm ảnh hưởng đến thời gian học các môn khác và đảm bảo được ra trường đúng thời hạn.

Nên, tôi làm đơn này đề nghị được kiểm tra cải thiện điểm để tránh làm ảnh hưởng đến điểm số môn học này. Mong thầy (cô) xem xét Đơn và có thể sớm bố trí cho tôi được kiểm tra bù, trước ngày kết thúc môn học này.

Ngoài Đơn xin kiểm tra cải thiện điểm, tôi còn gửi kèm một số giấy tờ khác:

– 01 Bản sao CMND/CCCD của ………………………………………….

– 01 Bản sao Thẻ sinh viên ………………………………………………..

– Bảng điểm môn ………………………………………………………….

– …………………………………….

Tôi cam đoan những thông tin ở trên đều là sự thật và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin mà mình đã cung cấp. Một lần nữa, tôi mong quý thầy, cô xem xét và sớm trả lời vấn đề cho tôi.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

    

(Ký, ghi rõ họ tên)        

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com