Hợp đồng mua bán fanpage

Hợp đồng mua bán fanpage là văn bản giữa các bên chủ thể, thông thường là hai bên A và B, nhằm ghi nhận lại thỏa thuận, nội dung làm việc đã thống nhất. Chúng tôi cung cấp dưới đây là mẫu Hợp đồng cơ bản được soạn thảo và sử dụng qua những giao dịch tương tự, đã bổ sung, khắc phục những rủi ro, sai xót trong các bản cập nhật trước đó, áp dụng theo quy định mới nhất của pháp luật.

Hướng dẫn sử dụng mẫu Hợp đồng mua bán fanpage

Để có một bản Hợp đồng hoàn chỉnh, tiền đề cho những an toàn pháp lý sau này, chúng tôi khuyến nghị bạn cần sự góp ý của những chuyên gia, Luật sư trong ngành. Việc tự thực hiện có thể dẫn tới những thiệt hại không mong muốn. Để nhận được sự tư vấn MIỄN PHÍ, liên hệ ngay Hotline 1900.0191.

Trong trường hợp, các bạn vẫn muốn tự mình xây dựng Hợp đồng mua bán fanpage, dưới đây là sẽ là những hướng dẫn bạn cần lưu ý để đảm bảo tính pháp lý cho văn bản này.

 • Địa danh, ngày, tháng, năm ký kết giao dịch Hợp đồng (phần “….,ngày…tháng….năm….“)
 • Số hiệu Hợp đồng, căn cứ số liệu nội bộ hoặc ký hiệu thời gian (phần “Số:………/HĐTPTN -……….”);
 • Danh sách các văn bản pháp Luật điều chỉnh, Bộ Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định (phần “Căn cứ…”);
 • Thông tin của các Bên tham gia ký kết Hợp đồng mua bán fanpage, tên gọi, địa chỉ, liên lạc, vị trí, chức vụ, thông tin nhân thân, Mã số thuế hoặc số CMND/CCCD (phần “Các bên A và B”);
 • Các điều khoản dự thảo bổ sung bên trong Hợp đồng (phần “…” tại mỗi điều khoản);
 • Phần ghi ngày tháng (phần “…/…/…” tại mỗi điều khoản);
 • Nội dung Hợp đồng có tối thiểu những điều khoản cơ bản là Đối tượng hợp đồng, Thời gian thực hiện, Thanh toán, Quyền và nghĩa vụ các bên, Chấm dứt hợp đồng, Vi phạm, Bồi thường, Cam kết (Việc bổ sung các điều khoản khác là có thể phụ thuộc vào từng loại Hợp đồng và bối cảnh phù hợp);
 • Các bên tham gia Hợp đồng ký tên ở cuối văn bản (phần “Đại diện bên A/B Ký và ghi rõ họ tên”);
 • Hình thức Hợp đồng: Viết tay hoặc đánh máy, có thể Công chứng hoặc không Công chứng;

Mẫu Hợp đồng mua bán fanpage

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                   Hà nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

HỢP ĐỒNG MUA BÁN FANPAGE

Số 12/HDMBFP

 • Căn cứ theo quy định Bộ luật Dân sự nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Năm năm 2015;
 • Cứ luật thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam 2005;
 • Căn cứ luật sở hữu trí tuệ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Căn cứ theo thỏa thuận các bên.

Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2020, Tại địa chỉ 120 Nguyễn trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội , chúng tôi gồm các bên:

Bên A (Gọi là mua)

Tên công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ab

Mã số thuế: 154647543          Số tài khoản:19652654  

Chi nhánh: Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chí nhánh Thanh Xuân

Ngân hàng: Vietinbank

Địa chỉ: 120 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 023654921                Số fax: 59561

Người đại diện theo pháp luật: Nguyên Minh Nam       Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 134 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 02608916                       Số CMND: 035595954

Bên B (bên giao bán)

Tên Ông/bà: Nguyễn Anh                     Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/12/1988       Dân tộc: Kinh

Số CMND: 618415318  Nơi cấp: CAHN   Ngày cấp: 22/12/2015

Địa chỉ: 622 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số tài khoản: 649421874  Chi nhánh: Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chí nhánh Thanh Xuân

Ngân hàng: Vietinbank

Số điện thoại:025418749

Hai bên cùng bàn bạc và thỏa thuận những nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

– Mua bán fanpage;

– Tên fanpage: Tuyển dụng ngành luật;

– Địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/1934143826646310

– Giá trị fanpage là 5 tỷ VND ( bằng chữ: năm tỷ đồng);

– Bên B sẽ bán cho bên A bản quyền fanpage tuyển dụng ngành luật.

Điều 2: Thẩm định giá trị fanpage

– Việc thẩm định giá trị của fanpage được thực hiện bổi công ty trách nhiệm hữu hạn Cc chuyên về lĩnh vực thẩm định giá trị tài sản. Việc thẩm định giá sẽ do bên A chịu chịu mọi chi phí;

– Bên A chịu trách nhiệm về việc thẩm định giá trị fanpage.

Điều 3. Thời điểm chuyển giao

– Thời điểm chuyển giao: việc chuyển giao bắt đầu ngày 22/7/2020;

– Địa điểm chuyển giao: Tại văn phòng làm việc bên A có địa chỉ 120 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 4. Đảm bảo tính pháp lý

– Bên B phải cung cấp đầy đủ, đúng thông tin, địa chỉ fanpage;

– Cung cấp các giấy tờ, thông tin liên quan cho bên A xem xét;

– Bên B phải đảm bảo rằng fanpage đúng chủ sở hữu của bên B và không bị tranh chấp hay đã được bán cho chủ sở hữu khác;

– Nếu bên A chứng minh bên A cung cấp sai thông tin về fanpage thì phải chịu mọi trách nhiệm trước bên A.

Điều 5. Duy trì phát triền fanpage

– Điều kiện đối với việc sử dụng và chuyển giao fanpage là bên A phải duy trì mức độ hoạt động fanpage với lương tương tác trong 1 năm phải lớn hơn số người theo dõi và mức độ tương tác tại thời điểm chuyển giao. Trong trường hợp nếu bên A không thể duy trì việc phát triển fanpage thì bên B có quyền mua lại fanpage của mình;

– Bên A cũng phải đảm bảo việc sử dụng, khai thác fanpage đúng mục đích sử dụng trước không được thay đổi kết cấu, nội dung toàn bộ fanpage.

Điều 6. Đặt cọc, thanh toán

6.1 Đặt cọc

– Bên A có nghĩa vụ đặt cọc trước cho bên B 30% giá trị của hợp đồng trước thời điểm chuyển giao fanpage 10 ngày. Nếu trong quá trình chuyển giao mà bên A từ chối mua không có lý do thì bên B sẽ được hưởng 30% giá trị hợp đồng do bên A vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

6.2 Thanh toán

– Phương thức thanh toán: chuyển khoản ngân hàng;

– Thời điểm thanh toán: từ thời điểm Bên B chuyển giao toàn bộ fanpage cho bên A châm nhất là 10 ngày bên A phải thành toàn đủ số tiền;

-Trường hợp bên mua chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì bên bán có quyền yêu cầu bên mua trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán;

– Các bên ký kết các giấy tờ giao nhân, Biên bản chuyển giao và các giấy tờ khác có liên quan;

6.3 Chịu thuế

Bên B có nghĩa vụ nạp thuế thu nhập cá nhân 5% giá trị của hợp đồng chuyển nhượng fanpage cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7. Hỗ trợ phát triển fanpage

– Trong quá trình mới chuyển giao fanpage bên A có quyền yêu cầu bên B hỗ trợ việc phát triển quy mô của fanpage;

– Yêu cầu bên A chia sẻ kinh nghiệm, quản lý và điều hành fanpage.

Điều 8. Chấm dứt sử dụng fanpage

– Khi Bên B chuyển giao quyền sử dụng và phát triển fanpage thì bên B đồng thời chấm dứt việc sử dụng hoặc mục đích bán cho các khách hàng khác. Trường hợp nếu bên A phát hiện hành vi sử dụng, khác thác của bên B thì bên A chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ giữa các bên

9.1 Quyền và nghĩa vụ bên A

– Bên A có quyền xác minh, kiểm tra lại tính hợp pháp của fanpage trước thời điểm chuyển giao;

– Bên A có quyền từ chối nhận chuyển giao nếu có chứng cứ chứng minh tính đảm bảo của fanpage;

– Bên A có quyền phạt hợp đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại, hủy hợp đồng nếu xác nhận lỗi từ bên B;

– Bên A có nhân chuyển giao, đặt cọc, thanh toán tiền tại đúng địa điểm mà các bên đã thảo thuận.

9.2 Quyền và nghĩa vụ bên B

– Bên B có quyền yêu cầu bên A nhận chuyển giao, thanh toán chi phí tiền chuyển giao;

– Bến B có quyền yêu cầu phạt hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu xác định được lỗi của bên A;

– Bên B có nghĩa vụ đảm bảo mọi thông tin chính xác, giấy tờ xác nhận đúng quyền sở hữu giao cho bên A;

– Chịu trách nhiệm đối với đảm bảo tính pháp lý khi giao cho bên A;

– Bên B có nghĩa vụ có mặt tại thời điểm chuyển giao tại văn phòng công ty bên A.

Điều 10. Phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại

– Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên bên nào không thực hiện, một trong hai bên thực hiện không đầy đủ hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới 8% giá trị của hợp đồng bị vi phạm;

– Trong trường hợp mỗi bên thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này. Và bên kia chứng minh được lỗi của bên này làm ra gây thiệt hại cho bên kia thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất thực tế mà bên bị vi phạm phải gánh chịu do việc thực hiện không đúng nghĩa vụ đó;

– Trường hợp bên mua chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì bên bán có quyền yêu cầu bên mua trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán.

Điều 11. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

– Khi tranh chấp sảy ra các bên giải quyết tranh chấp trên tinh thần thoải mái thương lương. Nếu trong quá trình thương lượng không thành công các bên nhất trí đưa ra trung tâm trọng tài để giải quyết. Quyết định của trọng tài thương mại là chung thẩm.

Điều 12. Chấm dứt hợp đồng

– Trường hợp chấm dứt hợp đồng do hoàn thanh nghĩ vụ giao nhận hàng, thanh toán mọi chi phí;

– Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng do một bên vi phạm nghĩa vụ cơ bản buộc bên kia phải chấm dứt hợp đồng. Trường hợp nếu một trong các bên tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có lý do thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Điều 13. Điều khoản chung

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký;

– Hợp đồng chia làm 2 bản mỗi bên một bản và có giá trị pháp lý như nhau;

– Các bên cam kết các thông tin cung cấp là đúng, cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản của hợp đồng này, trường hợp cần thay đổi hay bổ sung, hai bên sẽ làm phụ lục với chữ ký đầy đủ.

Bên A
(ký và ghi rõ họ tên)
Bên B
(ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com