Hợp đồng vẽ tranh quảng bá thương hiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

                                    Hà nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

         HỢP ĐỒNG VẼ TRANH QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU

Số 12/HDVTQBTH

  • Căn cứ theo quy định Bộ luật Dân sự nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
  • Căn cứ luật thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam năm 2005;
  • Căn cứ theo thỏa thuận các bên.

Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2020, Tại địa chỉ 120 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội , chúng tôi gồm các bên:

Bên A (Gọi là Thuê)

Tên công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ab

Mã số thuế: 154647543       Số tài khoản:19652654  

Chi nhánh: Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh Thanh Xuân

Ngân hàng: Vietinbank

Địa chỉ: 120 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 023654921                    số fax: 59561

Người đại diện theo pháp luật: Nguyên Minh Nam       Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 134 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 02608916                       Số cmnd: 035595954

Bên B (bên tư vấn)

Tên công ty: Công ty Cổ phần BQ

Mã số thuế: 154647543       Số tài khoản:19652654  

Chi nhánh: Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh Thanh Xuân

Ngân hàng: Vietinbank

Địa chỉ: 555 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 023654921                    số fax: 59561

Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Anh       Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 111 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 02608916                       Số CMND: 035595954

Hai bên cùng bàn bạc và thỏa thuận những nội dung sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc

– Hai bên thỏa thuận việc bên B thực hiện vẽ tranh quảng bá thương KFC gà rán;

Điều 2. Yêu cầu chung

2.1 Yêu cầu về người thực hiện

– Là họa sĩ, có tay nghề vẽ tranh từ 2-5 năm kinh nghiệm;

– Cảm thụ tốt các cảm hứng nghệ thuật;

– Có thể vẽ được trên tường;

– Có chuyên môn tư vấn cho khách hàng về tác phẩm;

2.2 Yêu cầu về hình ảnh

– Hình ảnh sống động, lôi cuốn thể hiện đúng nội dung mà bên A giao cho bên B;

– Có phương án tính toán tổng quan về màu sắc, hình ảnh;

– Có ý tưởng chia sẻ, trao đổi cho phù hợp phong cảnh;

– Đảm bảo giá trị thẩm mĩ lâu dài, ổn định;

2.3 Yêu cầu về nội dung

– Nội dung phù hợp với yêu cầu của bên A;

– Trong quá trình làm việc có thể trao đổi, xây dựng ý tưởng cho phù hợp yêu cầu;

Điều 3. Quyền sử dụng hình ảnh tranh quảng bá

– Bên A có toàn quyền quyết định về hình ảnh tranh quảng bá thương hiệu;

– Có quyền kinh doanh đối với tranh quảng bá thương hiệu mà không cần sự xin phép của bên B;

– Bên B chấm dứt quyền liên quan đối với tranh quảng bá thương hiệu kể từ thời điểm các bên hoàn thành nghĩa vụ của nhau.

Điều 4. Hình thức thực hiện

– Vẽ trực tiếp trên tường;

– Địa điểm thực hiện: tại trụ sở công ty bên B 555 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 4. Quy trình và thời gian thực hiện

4.1 Lên ý tưởng

– Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực bên B sẽ gửi 4 ý tưởng về tranh quảng cáo cho bên A duyệt. Bên A sẽ chọn một trong số các phương án trên để bên B hoàn thiện cơ bản. Trong trường hợp bên A chưa chọn được được ý tưởng phù hợp thì bên B sẽ tiếp tục gửi mẫu thêm để bên A lựa chọn và cho ý kiến chỉnh sửa cho tới khi hoàn thiện đý tưởng quảng cáo.

– Thời gian để bên B gửi ý tưởng cho bên A là 03 ngày kể từ khi nhận được phản hồi từ bên A.Trong trường phải chỉnh sửa ý tưởng mới, thời gian là 05 ngày kể từ khi bên B nhận được yêu cầu.

4.2 Thực hiện công việc

– Bên A bố trí thời gian địa điểm cho bên B thực hiện công việc của mình;

– Bên B chuẩn bị dụng cụ, phương tiện để thực hiện việc vễ tranh;

– Thực hiện việc vẽ;

4.3 Bàn giao công việc

– Sau khi hoàn thành công việc bên B sẽ trực tiếp bàn giao lại cho bên A kiểm tra thu nghiệm sản phẩm;

– Trong hóa trình thu nghiệm sản phẩm trường hợp nếu bên B thực hiện về vẽ tranh quảng bá sản phẩm khong đảm bảo chất lượng thì bên A có quyền từ chối và yêu cầu thực hiện lại.

Điều 5. Thanh toán

5.1 Hợp đồng giá trị hợp đồng là: 30.000.000  VNĐ. (Bằng chữ:ba mươi triệu đồng )

5.2 Giá phí trên đã bao gồm 10% thuế VAT.

5.3 Bên A thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên B làm hai đợt:
– Đợt 1: Bên A sẽ thanh toán tạm ứng cho bên B là 30% VNĐ ngay khi hai bên ký kết hợp đồng.

– Đợt 2: Số tiền còn lại sẽ thanh toán ngay sau khi Bên B chuyển giao cho Bên A và bên A chấp nhận điều 1 của hợp đồng này và bên A nhận được hóa đơn giá trị gia tăng của Bên B.

5.4 Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán chuyển khoản.

Điều 6. Thông tin bảo mật

– Bên B phải đảm bảo về thông tin bảo mật về tranh thương hiệu về ý nghĩa nội dung.

– Bên B phải giữ bảo mật trước, trong ,sau quá trình thực hiên hợp đồng. Trường hợp bên A phát hiên bên B làm lộ thông tin về thương hiệu bên A thì bên B có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm của mình.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ các bên

7.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Cung cấp những thông tin cần thiết có liên quan đến việc cung cấp ý tưởng, thông tin yêu cầu cho bên B;

– Kiểm tra sản phẩm nghiệm thu, có quyền yêu cầu làm lại, từ chối sản phẩm;

– Nghĩa vụ thanh toán đầy đủ chi phí hợp đồng cho bên B;

– Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại đối với việc để lộ thông tin thương hiệu;

– Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu phát hiên bên B vi phạm nghĩa vụ cơ bản;

7.2 Quyền và nghĩa vụ bên B

– Quyền yêu cầu bên A thanh toán chi phí trong hợp đồng;

– Quyền phạt hợp đồng, đình chỉ hợp đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại;

– Đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ đúng thời hạn bàn giao;

– Quyền yêu cầu bàn giao lại cho bên A khi hoàn thành;

– Đảm bảo tính hợp pháp của ý tưởng tranh quảng cáo và cam kết vớt bên A về tính trung thực của ý tưởng;

Điều 8. Phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên thực hiện không đúng hoặc không đầy nghĩa vụ của mình thì bên bị vi phạm gửi thông báo cho bên vi phạm về việc phạt hợp đồng. Phạm vi phạt vi phạm là 20% giá trị hợp đồng;

– Trong quá trình thực hiện nếu một bên bị bên kia gay thiệt thiệt hại thực tế sảy ra thì có quyền yêu cầu bên kia bồi thường thiệt hại thực tế đó.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

– Hợp đồng chấm dứt khi các bên hoàn thành nghĩa vụ;

– Trường hợp một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ cơ bản và thông báo cho bên kia được biết. Nếu bên bị vi phạm chứng minh lỗi thuộc về bên kia thì có quyền yêu cầu bên đối phương bồi thường thiệt hại vì hành vi gây ra.

– Chấm dứt hợp đồng do một số nguyên nhân bất khả kháng: Bệnh dịch, thiên tai, quyết định của cơ quan nhà nước làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng thì các bên có quyền thông báo cho bên ka trước 2 ngày trước khi chấm dứt hợp đồng.

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

– Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, các bên phải có trách nhiệm thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Nếu trong quá trình thương lượng hòa giải không thành công thì các bên quyết định gửi đơn khởi kiện lên tòa án nhân dân quận Thanh Xuân để giải quyết.

Điều 11. Điều khoản chung

– Hai bên cam kết việc thỏa thuận trên là đúng pháp luật trên tinh thần tự nguyên;

– Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Hợp đồng làm thành 02 bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

– Hợp đồng có hiệu lực sau khi được ký kết.

Bên ABên B
NamAnh

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com