Công văn thông báo chấm dứt quan hệ hợp tác

CÔNG TY A PHÒNG HÀNH CHÍNH
Số: …/CV-HC
V/v: Thông báo chấm dứt quan hệ hợp tác
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–         
…, ngày … tháng … năm …  

Kính gửi: Công ty B

Địa chỉ:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Mã số thuế:

Tel:

Từ ngày …/…/… tức thời điểm Hợp đồng hợp tác kinh doanh số …/HĐHTKD có hiệu lực đến nay, Công ty chúng tôi đã chủ động, nghiêm túc thực hiện hợp đồng. Theo đó, chúng tôi đã cung cấp nguồn kỹ sư có trình độ, bằng cấp phù hợp với công việc hợp tác.

Tuy nhiên, đợt dịch Covid-19 vừa qua đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty A. Chúng tôi phải tiến hành cắt giảm nhân sự, bao gồm cả vị trí kỹ sư chuyên môn. Xét thấy Công ty A không còn khả năng đóng góp sức lao động phục vụ cho công việc hợp tác theo Hợp đồng nói trên, chúng tôi gửi tới Quý Công ty Công văn số …/CV-HC để thông báo chấm dứt quan hệ hợp tác theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số …/HĐHTKD.

Sau khi nhận được Công văn, Quý Công ty vui lòng phúc đáp và sắp xếp 01 buổi làm việc trực tiếp với đại diện Công ty A để tiến hành thanh lý Hợp đồng hợp tác.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VT,
HC.
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH  
(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com