Đơn xin thành lập trung tâm gia sư

Đơn xin thành lập trung tâm gia sư là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn xin thành lập trung tâm gia sư

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn xin thành lập trung tâm gia sư đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn xin thành lập trung tâm gia sư là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Đơn xin thành lập trung tâm gia sư là văn bản của cá nhân người đứng đầu trung tâm dự kiến thành lập gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho phép thành lập trung tâm gia sư.

Mẫu Đơn xin thành lập trung tâm gia sư


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

……….., ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIA SƯ

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo …………

Căn cứ Luật Giáo dục 2005 sửa đổi, bổ sung các năm 2009, 2014, 2015;

Tên tôi là: …………………………………….  Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Là giám đốc trung tâm gia sư ……………………….

Tôi viết đơn này xin trình bày với quý cơ quan nội dung như sau:

Sau quá trình chuẩn bị về cơ sở vật chất cũng các nguồn nhân lực tại trung tâm, tôi xét thấy trung tâm đã đáp ứng được các điều kiện để thành lập trung tâm gia sư theo quy định tại của Luật giáo dục 2015  gồm:

– Thuộc Đối tượng được cấp phép hoạt động trung tâm gia sư;

– Không thuộc các trường hợp không được dạy thêm;

– Điều kiện về Giám đốc trung tâm cụ thể:

………………………………..

– Điều kiện về giảng viên tại trung tâm cụ thể:

……………………………….

– Cơ sở vật chất cụ thể được trang bị:

……………………………………

Theo đó, tôi kính đề nghị quý cơ quan xem xét, kiểm tra tính xác thực và chấp thuận cho phép tôi được thành lập và hoạt động trung tâm gia sư ……………. theo các nội dung nêu trên.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này Tờ trình, đề án thành lập trung tâm và các giấy tờ chứng minh các điều kiện của trung tâm như trình bày ở trên.

Tôi xin cam đoan những gì đã trình bày và giấy tờ nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong  quý cơ quan xét duyệt đơn và giải quyết đề nghị của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com