Đơn xin sao lục hồ sơ địa chính

Đơn xin sao lục hồ sơ địa chính là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn xin sao lục hồ sơ địa chính

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn xin sao lục hồ sơ địa chính đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn xin sao lục hồ sơ địa chính là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Đơn xin sao lục hồ sơ địa chính là văn bản của cá nhân/ người sử dụng đất/ đại diện hộ gia đình sử dụng đất gửi đến cơ quan quản lý địa phương xin sao lục hồ sơ địa chính.

Mẫu Đơn xin sao lục hồ sơ địa chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN SAO LỤC HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân phường………….

Căn cứ Thông tư số: 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;

Tên tôi là: ……………………………………………………………

Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD số : ……  Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp: ……………

Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ……………………….………….

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý cơ quan nội dung như sau:

Tôi và gia đình sinh sống cư trú ổn định trên thửa đất số ………………….. diện tích ……m2, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……………………. do UBND …………………… cấp theo Quyết định số ………./UB ngày …./…/….. Đến năm ……, bố tôi là ông …………………. mất, không để lại di chúc, thửa đất trên là một phần tài sản thừa kế mà ông để lại. Do đó, hiện nay, gia đình tôi mong muốn được thực hiện các thủ tục để chia di sản thừa kế theo quy định.

Vì vậy, tôi làm đơn này xin sao lục hồ sơ địa chính với thửa đất nêu trên để gia đình chúng tôi thực hiện các quyền thừa kế của mình theo quy định pháp luật.

Kính mong quý cơ quan  xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com