Đơn xin cấp thị thực

Đơn xin cấp thị thực là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn xin cấp thị thực

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn xin cấp thị thực đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn xin cấp thị thực là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn xin cấp thị thực


Ảnh – photo

 

4×6 cm

See notes

(2)

Ảnh – photo

 

4×6 cm

(1)

See notes

                            Mẫu (Form) NA1

Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

ngày 05 tháng  01  năm  2015

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC VIỆT NAM (1)

VIETNAMESE VISA APPLICATION FORM

(Dùng cho người nước ngoài – For foreigners)

1- Họ tên (chữ in hoa): MIKER ALEX

            Full name (in capital letters)   

2- Giới tính:   Nam         Nữ                    3- Sinh ngày 05 tháng 02 năm   1996.        Sex               Male       Female                                Date of birth (Day, Month, Year)

4- Nơi sinh: Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ        

    Place of birth   

5- Quốc tịch gốc: Việt Nam                              6- Quốc tịch hiện nay: Mỹ

    Nationality at birth                                                 Current nationality

7- Tôn giáo: Không                                            8- Nghề nghiệp: Doctor

Religion                                                                  Occupation

9- Nơi làm việc:  Hopiter Johns Hopkins

Employer and business address

10- Địa chỉ thường trú: Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ

     Permanent residential address

Số điện thoại/Email: mikeralex@gmail.com

Telephone/Email

11- Thân nhân Family members:

Quan hệ (3)

 

Relationship

Họ tên  (chữ in hoa)

 

Full name

(in capital letters)

Giới tính

 

Sex

Ngày tháng năm sinh

 

Date of birth

(Day, Month, Year)

Quốc tịch

 

Nationality

Địa chỉ thường trú

 

Permanent residential address

father Tom nam 03/09/1968 Mỹ  
mother Trinh Mai Huong nu 06/06/1978 Việt Nam  

12- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: HC15389           loại (4): ……………..

Passport or International Travel Document number                            Type

Cơ quan cấp:                                     có giá trị đến ngày: 30 / 12 / 2025

Issuing authority:                                Expiry date (Day, Month, Year)

13- Ngày nhập cảnh Việt Nam gần nhất (nếu có): Không

Date of the previous entry into Viet Nam (if any)

14- Dự kiến nhập cảnh Việt Nam ngày 30 / 1 / 2020; tạm trú ở Việt Nam 90 ngày               Intended date of entry (Day, Month, Year)         Intended length of stay in Viet Nam       days

15- Mục đích nhập cảnh:  traverling

Purpose of entry

16- Dự kiến địa chỉ tạm trú ở Việt Nam: quận Ba Đình- TP Hà Nội

Intended temporary residential address in Viet Nam

17- Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh

Hosting organisation/individual in Viet Nam

Cơ quan, tổ chức:

Name of hosting organisation

Địa chỉ: Address

Cá nhân (họ tên) Nguyễn Văn A

Hosting individual (full name)

Địa chỉ Tổ dân phố 12, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, tp Hà Nội

Address            

Quan hệ với bản thân: Friend

Ảnh – photo

 

4×6 cm

(under 14 years old)

See notes

(2)

Ảnh – photo

 

4×6 cm

(under 14 years old)

See notes

(2)

 Relationship to the applicant

18- Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng hộ chiếu (nếu có):

 Accompanying child(ren) under 14 years old included

in your passport (if any)

Số TT

 

No

Họ tên  (chữ in hoa)

 

Full name

(in capital letters)

Giới tính

 

(Sex)

Ngày tháng năm sinh

 

Date of birth

       

19- Đề nghị cấp thị thực:      một lần            nhiều lần

 Applying for a visa                    Single               Multiple

từ ngày: 20 / 12 / 2019           đến ngày 30 / 5 / 2020                                       

valid  from (Day, Month, Year) to (Day, Month, Year)                         

20- Đề nghị khác liên quan việc cấp thị thực (nếu có):……………………………………………….

Other requests (if any)

…………..

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct

 

Làm tại: Hoa Kỳ ngày 10 tháng 11 năm 2019

Done at                    date (Day, Month, Year)

 Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)

The applicant’s signature and full name

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com