Đơn xin cấp phép quảng cáo ngoài trời

Đơn xin cấp phép quảng cáo ngoài trời là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn xin cấp phép quảng cáo ngoài trời

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn xin cấp phép quảng cáo ngoài trời đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn xin cấp phép quảng cáo ngoài trời là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn xin cấp phép quảng cáo ngoài trời


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   , ngày   tháng   năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

 (Về việc: Cấp phép quảng cáo ngoài trời)

          Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh A

– Căn cứ Luật Quảng cáo 2012;

– Căn cứ Nghị định 181/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

– Căn cứ Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Giấy phép đăng ký kinh doanh:

Quyết định thành lập đơn vị số:            nơi cấp:

Họ và tên người đại diện:

Chức vụ:

Căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 12 Luật Quảng cáo 2012 và khoản 2 Điều 28:

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo

  1. Người quảng cáo có các quyền sau:

… c) Được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương thông tin về quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã phê duyệt; …”

Điều 28. Trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

… 2. Tổ chức xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn; …”

Chúng tôi xin cấp Giấy phép quảng cáo ngoài trời:

Nội dung:

Phương tiện quảng cáo:

Địa điểm:

Thời gian: Từ ngày… tháng… năm … đến ngày… tháng … năm…

Hồ sơ nộp kèm theo:

– …

Kính mong Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh A tỉnh A xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com