Biên bản bàn giao thuê máy

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao thuê máy


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN BÀN GIAO THUÊ MÁY

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số ……., ngày……tháng……năm……về việc bàn giao cho thuê máy phục vụ thi công công trình xây dựng.

Hôm nay, ngày……tháng……năm……,tại …………………….chúng tôi gồm:

Bên bàn giao (Bên A): …

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………..

Đại diện:………………………………..Chức vụ:……………..

Bên nhận bàn giao (Bên B):…

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………Email:……………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………….

Đại diện:………………………………..Chức vụ:……………..

NỘI DUNG BÀN GIAO:

STT Tên máy Đơn vị Số lượng Tình trạng Ghi chú
1          
2          

Tổng cộng giá trị của tài sản bàn giao:…………………………………………………….VNĐ

( Bằng chữ:…………………………………………………………….. )

Bên bàn giao cam đoan rằng toàn bộ công việc đã được bàn giao đầy đủ. Và bên nhận bàn giao cung cam kết đã nhận bàn giao công việc.

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

BÊN BÀN GIAO BÊN NHẬN BÀN GIAO
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com