Mẫu đơn yêu cầu cấp dưỡng nuôi con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

……., ngày…. tháng …..năm …..

ĐƠN YÊU CẦU CẤP DƯỠNG

  • Căn cứ Hôn nhân và gia đình năm 2014;
  • Căn cứ tình hình thực tế

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN…………………………….

Tôi tên là:…………………………………………..Giới tính:………………………………

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:……………………

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:…………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:……………………………………………………………….……

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

Fax:…………………………………….Email:…………………………………….

Tên con là:………………….…………………… Giới tính:………………………………

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..…..Quốc tịch:……………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:……………………………………………………………….……

Quan hệ với người làm đơn:………………………………………………………..

Tôi xin trình bày với quý Toà sự việc như sau:

………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014

“Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.”

Căn cứ Khoản…Điều…Luật…..

Tôi nhận thấy mình có quyền yêu cầu:

Anh/ Chị:………….………………………………..Giới tính:………………………………

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:……………………

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:…………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:……………………………………………………………….……

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

Fax:…………………………………….Email:…………………………………….

Thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng đối với cháu………………………theo quyết định bản án số …./BAST-HNGĐ.

Danh mục tài liệu kèm theo đơn gồm có:

  1. Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân;
  2. Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu;
  3. Bản án ly hôn số ….;
  4. Bản sao chứng thực giấy khai sinh con.

Mong quý Toà xem xét và thực hiện yêu cầu trên của tôi để con tôi được hưởng điều kiện chăm sóc tốt nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com