Biên bản hiện trường tai nạn

Biên bản hiện trường tai nạn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG TAI NẠN

(V/v:………………………………..)

Vào lúc…… giờ ngày… tháng… năm…….. chúng tôi gồm những người sau đây tiến hành lập biên bản hiện trường tai nạn tại……………………………………… về việc……………………………..

I – Thành phần tham gia

– Ông/Bà…………………… – Chức vụ…………………

Số CMND:………………………      Nơi cấp:……….   Ngày cấp:…………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

– Ông/Bà…………………… – Chức vụ…………………

Số CMND:………………………      Nơi cấp:……….   Ngày cấp:…………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

– Ông/Bà…………………… – Chức vụ…………………

Số CMND:………………………      Nơi cấp:……….   Ngày cấp:…………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

II – Thông tin hiện trường vụ tai nạn

  • Địa điểm hiện trường

………………………………………………………………………………………

  • Thời gian xảy ra vụ tai nạn

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

  • Diễn biến xảy ra

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

  • Điều kiện thời tiết, khí hậu, ánh sáng

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

  • Tình trạng hiện trường

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

  • Hậu quả, thiệt hại

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc…… giờ ngày…… tháng…… năm….. tại………………

Biên bản này đã được đọc cho những người có tên trên nghe, xác nhận và cùng ký tên dưới đây.

NHỮNG NGƯỜI THAM GIA                                    NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(ký và ghi rõ họ tên)                                                              (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com