Mẫu đơn đòi tiền trợ cấp nuôi con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

……………., ngày…..tháng…..năm……..

ĐƠN YÊU CẦU THỰC HIỆN CẤP DƯỠNG

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN……………………….

– Căn cứ: Luật hôn nhân gia đình 2014

Tôi tên: ……………………………………………Ngày sinh:…./…../……

CMND (Hộ chiếu) số:…………… Ngày cấp:…/…./ …. Nơi cấp: CA ……….

Địa chỉ thường trú:……………………………………

Số điện thoại liên lạc:…………………………………

Hôm nay, ngày…. tháng… năm….., tôi làm đơn này xin được tòa án nhân dân quận/ huyện yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng đối với

Anh/ chị ……………………………………………Ngày sinh:…./…../……

CMND (Hộ chiếu) số:…………… Ngày cấp:…/…./ …. Nơi cấp: CA ……….

Địa chỉ thường trú:……………………………………

Số điện thoại liên lạc:…………………………………

Theo bản án ly/ quyết định ly hôn số…. tại …………… ngày…. tháng….năm của Tòa án nhân dân quận/ huyện…………… đối với con chung là cháu………………… sinh ngày…../…../…….

Mức cấp dưỡng theo bản án ly hôn:………………………VNĐ/ tháng

Ngày bắt đầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng:…../…../……..

Tuy nhiên kể từ ngày…. tháng… năm…. Anh/ chị…………… đã dừng không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình

Căn cứ Điều 119 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng như sau

“ 1. Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.”

Vì vậy kính mong tòa án nhân dân quận/ huyện xem xét và yêu cầu anh/ chị …………… thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com