Mẫu đơn kháng cáo quyền nuôi con

CỘNG HOÀ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày….tháng…năm….

ĐƠN KHÁNG CÁO

V/v Kháng cáo bản án/ một phần bản án sơ thẩm về quyền nuôi con theo bản án số …../BAST-HNGĐ

  • Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự 2015;
  • Căn cứ Luật hôn nhân gia đình năm 2014;

Kính gửi: Toà án nhân dân……………………

Người kháng cáo: ……………………………… ….Giới tính: …………………..

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:……………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………..

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:…………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:……………………………………………………………….……

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

Fax:…………………………………….Email:…………………………………….

Là: bị đơn/ nguyên đơn trong vụ án ly hôn………………………………………..

Kháng cáo: bản án/ một phần bản án số …/BAST-HNGD của Toà án nhân dân…………… chưa có hiệu lực pháp luật về quyền nuôi con

Lý do kháng cáo:

…………………………………………………

Căn cứ Điều 271 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về người có quyền kháng cáo:

“Điều 271. Người có quyền kháng cáo

Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.”

Căn cứ Điều 273 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về thời hạn kháng cáo:

Điều 273. Thời hạn kháng cáo

“1. Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Đối với trường hợp đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án.

2. Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, kể từ ngày đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của Bộ luật này.

3. Trường hợp đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được xác định căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong bì. Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày đơn kháng cáo được giám thị trại giam xác nhận.”

Căn cứ Điều….Luật ….. quy định về ……………………:

“…..”

Tôi yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây:

………………………………………………………………………………

Danh mục tài liệu kèm theo đơn kháng cáo gồm có:

………………………………………………………………………………

Kính mong quý Toà chấp nhận đơn kháng cáo cùng với yêu cầu của tôi và tiến hành theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com