Giấy xác nhận bị tai nạn

Giấy xác nhận bị tai nạn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

GIẤY  XÁC NHẬN BỊ TAI NẠN

(V/v:………………………………..)

  • Căn cứ Đơn xin xác nhận bị tai nạn giao thông của…… ngày… tháng… năm…;
  • Căn cứ Biên bản xác nhận bị tai nạn giao thông của……ngày… tháng… năm….

Vào lúc…… giờ ngày… tháng… năm…, Đội Công an giao thông số…… phường………………………… tiến hành xác nhận:

– Họ và tên:………………………..   Ngày sinh:………………………………

– Số CMND:………………………    Nơi cấp:……….   Ngày cấp:…………..

– Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………

– Số điện thoại:………………………………………………………………………

Ông/Bà………………….. bị tai nạn giao thông vào lúc………. giờ ngày…… tháng…… năm…… tại………… Thông tin vụ tai nạn được ghi rõ trong Đơn xin xác nhận bị tai nạn giao thông số… ngày…… tháng…… năm…… của………….

TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG………………….

(ký, đóng dấu xác nhận và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com