Đơn xin quyền nuôi dưỡng con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

……………., ngày…..tháng…..năm……..

ĐƠN XIN QUYỀN NUÔI DƯỠNG CON

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN……………………….

– Căn cứ: Luật hôn nhân gia đình 2014

Tôi tên: ……………………………………………Ngày sinh:…./…../……

CMND (Hộ chiếu) số:…………… Ngày cấp:…/…./ …. Nơi cấp: CA ……….

Địa chỉ thường trú:……………………………………

Số điện thoại liên lạc:…………………………………

Hôm nay, ngày…tháng…năm….., tôi làm đơn này mong Tòa án nhân dân quận/ huyện ……………………………………… xem xét cho tôi được nhận quyền nuôi dưỡng con chung của tôi với

Ông/ bà: ……………………………………………Ngày sinh:…./…../……

CMND (Hộ chiếu) số:…………… Ngày cấp:…/…./ …. Nơi cấp: CA ……….

Địa chỉ thường trú:……………………………………

Số điện thoại liên lạc:…………………………………

Xét thấy bản thân và gia đình đủ điều kiện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng

Và xét theo nguyện vọng của con

Cháu:……………………..…………………..Ngày sinh:…./…./…….

CMND (Hộ chiếu) số:…………… Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp: CA ……….

Căn cứ khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014

“ Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

…”

Như vậy, kính mong  Tòa án nhân dân quận/ huyện……………………………  nhanh chóng xem xét và giải quyết để tôi được quyền nuôi dưỡng con.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com