Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường rừng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc
———————–

……………, ngày ……tháng ….. năm……

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG

1. Tên hồ sơ cải tạo rừng:

2. Địa điểm:

3. Thành phần kiểm tra:

– Đại diện Chủ rừng quản lý khu rừng đề nghị cải tạo

– Đại diện UBND xã nơi khu rừng được cải tạo;

– Đại diện cơ quan kiểm lâm sở tại

– Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ.

4. Kết quả kiểm tra:

– Về vị trí lô rừng……………………………….

– Về điều kiện rừng cải tạo ( 5 điều kiện theo Thông tư quy định)

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Kết luận và kiến nghị:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành 05 bản và thông qua vào hồi ….giờ …..ngày … tháng………….năm …………………

Đại diện cơ quan kiểm lâm sở tại
(ký và đóng dấu)
Đại diện UBND xã
(ký và đóng dấu)
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ và tên)  
Chủ rừng  

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com