Mẫu biên bản kiểm tra hệ thống điện

CÔNG TY/ CƠ QUAN KIỂM TRA
………………….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….., ngày ….. tháng …. năm ……  

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Hệ thống điện của Công ty/ Doanh nghiệp………..

Hôm nay, ….giờ….ngày…tháng…. năm……, tại………………………………

Chúng tôi gồm:

 • BÊN BÀN GIAO:

Tên Công ty (Cơ quan kiểm tra):………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ mã số thuế:……………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………

Người đại diện bàn giao:.………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………..

 • BÊN NHẬN BÀN GIAO:

Tên Công ty (Cơ quan kiểm tra):………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ mã số thuế:……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………

Người đại diện nhận bàn giao:.……………………………………….. ………

Chức vụ:………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………

Sau khi khảo sát tình hình thực tế, hai bên đã thống nhất ký biên bản kiểm tra hệ thống điện của Công ty/Doanh nghiệp……………………với nội dung sau:

 1. CĂN CỨ KIỂM TRA:
 2. Hợp đồng cung cấp điện số…. ngày…/…/… giữa……………..và………;
 3. Sơ đồ hệ thống điện;
 4. Nhật ký kiểm tra hệ thống điện ;
 5. Kết quả kiểm định hệ thống điện và thiết bị điện;
 6. Các tài liệu khác có liên quan….
 7. NỘI DUNG KIỂM TRA:
 • Kiểm tra các hệ thống điện:
 Thông sốKết quả kiểm traNgười kiểm tra
Hệ thống điện động lực   
Hệ thống máy phát   
Hệ thống điện chiếu sáng   
Hệ thống thu lôi, thoát sét, tiếp đất   
Hệ thống đèn báo   
Hệ thống điện mặt trời   
 • Xác định tiêu hao:
 • Thông số MCCB: …………………………………………………………
 • Tổng tải MCCB:……………………………………………………………
 • Tải đầu ra của MCCB:……………………………………………………..
 • Tiêuhao:……………………………………………………………………
 • Vệ sinh thiết bị, hệ thống điện:

…………………………………………………………………………………

 • Danh sách sự cố cần giải quyết:
STTSự cốKhắc phụcNgười kiểm tra
1   
2   
3   
   
 • Kiểm tra nhật ký hoạt động của hệ thống điện:

……………………………………………………………………………………………

 • Đo thứ tự các pha, điện áp vào ra

……………………………………………………………………………………………

 • Kiểm tra lại đường cáp động lực

……………………………………………………………………………………………

 • Ghi nhận lại các vấn đề quan trọng để theo dõi sau này

………………………………………………………………………………

Vào lúc …. giờ ngày …. tháng … năm 20…, biên bản này gồm ….. trang được lập thành …. bản, mỗi bên giữ một bản, … bản lưu lại ………………

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN BÊN BÀN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)        
ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN BÀN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)        

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com