Mẫu biên bản xác minh lý lịch

Mẫu biên bản xác minh lý lịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

BIÊN BẢN XÁC MINH LÝ LỊCH

Vào lúc…… giờ ngày… tháng… năm… tại……………………… tiến hành xác minh về việc………………………

  •  Đại diện cơ quan xác minh

– Ông/Bà…………………… – Chức vụ……………………………

– Ông/Bà…………………… – Chức vụ……………………………

II-  Nội dung xác minh

Tiến hành quá trình xác minh lý lịch của

Họ và tên:………………………       Tên gọi khác:……………………….

Sinh ngày………tháng ……….năm ……….tại:………………………………………

Số CMND/ Thẻ CCCD:……………           Nơi cấp:………    Ngày cấp:…………

Quốc tịch:……….                   Dân tộc:………………………Tôn giáo…………………..

Nguyên quán:………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:…………………………………………….

Nơi ở hiện tại:………………………………………………………………………….

Trình độ học vấn:………………………………………………………………………

Nghề nghiệp:…………………………                            Nơi công tác:……………………..

1 – Quan hệ và hoàn cảnh gia đình

Họ và tên bố:………………………….Tuổi………..Nghề nghiệp…………………

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? ở đâu?…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu?…………………………………….

………………………………………………………………………………………

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

………………………………………………………………………………………

Họ và tên mẹ:………………………….Tuổi………..Nghề nghiệp………………..

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? ở đâu?…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? ở đâu?…………………………………….

………………………………………………………………………………………

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Họ và tên anh chị em ruột

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Họ và tên vợ hoặc chồng:……………………………Tuổi……………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………..

Nơi làm việc:…………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………..

    Họ và tên các con                 Tuổi                    Nghề nghiệp

1)………………………………………………………………………………

2)………………………………………………………………………………

3)………………………………………………………………………………

2 – Quá trình hoạt động

Từ tháng năm đến tháng nămLàm công tác gì?Ở đâu?Giữ chức vụ gì?
        
    
    

III – Lý do xác minh

…………………………………………………………………………………………..

IV – Kết quả xác minh

…………………………………………………………………………………………..

V – Ý kiến của người được xác minh

…………………………………………………………………………………………..

Biên bản kết thúc vào lúc…… giờ  ngày… tháng… năm………

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đại diện bên được xác minh                                        Đại diện bên xác minh

    (ký và ghi rõ họ tên)                                                      (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com