Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Biên bản giao nhận hàng hoá

CÔNG TY……………………CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

(V/v:………………)

  • Căn cứ Hợp đồng mua bán số…… giữa……… và……….;
  • Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…. tháng….. năm….. của……..

Hôm nay, ngày… tháng… năm… tại…………………….., hai bên tiến hành việc giao nhận…………………

I – Bên nhận hàng (Bên A)

– Đại diện: Ông/Bà…………………………- Chức vụ……………………………

– Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

– Số điện thoại:…………………….. Fax:…………………………………………

II – Bên giao hàng (Bên B)

– Đại diện: Ông/Bà…………………………- Chức vụ……………………………

– Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

– Số điện thoại:…………………….. Fax:…………………………………………

III – Thông tin đơn hàng

STTTên hàngĐVTSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chú
       
       
       

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên. Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÀNG                          ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÀNG

(ký và ghi rõ họ tên)                                              (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com