Biên bản kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất trường THCS

Biên bản kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất trường THCS

PHÒNG GD&ĐT………………
TRƯỜNG THCS………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

(V/v kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất trường THCS……….)

Căn cứ Quyết định số…../… ngày… tháng… năm… của………… về việc kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất trường học năm…………

Vào lúc… giờ ngày… tháng… năm… tại Trường Trung học sơ sở…………………, Đoàn kiểm tra……… tiến hành thực hiện việc kiểm tra hiện trạng cơ sở vật chất của Trường……..

I – Thành phần tham gia

1 – Đại diện Đoàn kiểm tra

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

2 – Đại diện Nhà trường

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

– Ông/Bà…………………………               – Chức vụ:……………………………….

II – Hệ thống cơ sở vật chất

STTTên vật chấtSố lượngTình trạng sử dụngGhi chú
1Ghế dài   
2Ghế chiếc   
3Bàn học   
4Bàn giáo viên   
5Ghế giáo viên   
6Bảng   
7Đèn   
8Quạt trần   
9Màn cửa   
10Ảnh Bác Hồ   
11Khẩu hiệu   
12Cửa lớp   
13Cổng trường   
14……   

III – Kết luận

…………………………………………………………………………………

IV – Đề xuất

…………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc….. giờ ngày…… tháng…… năm…… Biên bản được đọc cho các bên tham gia nghe và ký xác nhận. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN KIỂM TRA                    ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG

(ký và ghi rõ họ tên)                                    (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com