Hợp đồng hợp tác mở phòng khám

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2019

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC MỞ PHÒNG KHÁM

 • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, 8 giờ 00 ngày 15 tháng 9 năm 2020 tại số 15 đường Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Chúng tôi gồm:

BÊN A:

Ông: NGUYỄN THANH HÙNG                                   Giới tính: Nam

Sinh ngày: 05/12/1985            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 132319735

Ngày cấp: 17/01/2018             Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: số nhà 166, khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0342530071                   Email: thanhhung.85@gmail.com

BÊN B

Bà: LÊ THUÝ HIỀN                                                     Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1990            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 132300876

Ngày cấp: 17/01/2020             Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: số 15 đường Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 03425308881                 Email: lethuyhien.hlu@gmail.com

Sau khi thảo luận, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng hợp tác mở phòng khám (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: THÔNG TIN PHÒNG KHÁM

 1. Tên phòng khám: Phòng khám Tư nhân Hà Thành
 2. Địa chỉ trụ sở: số 15 đường Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
 3. Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thanh Hùng
 4. Chức danh: Giám đốc

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC

 1. Bên A: Góp 40% tổng số vốn góp, cung cấp 100% thiết bị y tế của phòng khám và hưởng 45% lợi nhuận thu được từ phòng khám.
 2. Bên B: Góp 60% tổng số vốn góp, cung cấp thuốc của phòng khám, cung cấp địa điểm phòng khám và hưởng 55% lợi nhuận thu được từ phòng khám.

ĐIỀU 3: CHI PHÍ PHÒNG KHÁM

 1. Tổng số vốn góp: 30.000.000.000 đồng. Trong đó:

Bên A góp: 14.000.000.000 đồng

Bên B góp: 16.000.000.000 đồng

 • Chi phí cơ sở vật chất: 13.540.000.000 đồng. Trong đó:

Chi phí thiết bị y tế: 8.000.000.000 đồng

Chi phí thuốc: 5.000.000.000 đồng

Chi phí sửa chữa hạ tầng: 540.000.000 đồng

 • Tài khoản:

Số tài khoản: 12510001018023

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đông

 • Kế toán trưởng: Lê Thuý Hiền

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CHUNG

 1. Các bên trong hợp đồng phải hoàn thành thủ tục vốn góp trước 24 giờ 00 ngày 16 tháng 12 năm 2020.
 2. Các bên phải thực hiện theo đúng nội dung và thời gian đã thoả thuận trong hợp đồng.
 3. Trong quá trình hoạt động, mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm riêng trong phạm vi chuyên môn, vốn góp của mình về mọi vấn đề liên quan đến khối lượng, số lượng, kỹ thuật, chuyên môn theo quy định Nhà nước và thoả thuận trong hợp đồng.
 4. Các bên không được quyền chuyển nhượng quyền lợi và trách nhiệm của mình theo hợp đồng cho bên thứ ba nếu như chưa có sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

 1. Bên A là người đại diện pháp lý của phòng khám. Trong đó:
 2. Hoàn thành thủ tục mở phòng khám;
 3. Điều hành, quản lý phòng khám;
 4. Đàm phán, ký kết với các đối tác, các nhà cung cấp;
 5. Tuyển dụng đội ngũ chuyên môn;
 6. Bên A có trách nhiệm cung cấp 100% thiết bị y tế theo thoả thuận của hai bên (Danh sách thiết bị y tế kèm theo hợp đồng)
 7. Bên A có trách nhiệm báo cáo hoạt động của phòng khám cho bên B vào ngày đầu tiên hàng tháng.

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

 1. Bên B chịu trách nhiệm về việc quản lý tài chính kế toán phòng khám; kê khai hoá đơn thanh toán, thuế nhà nước.
 2. Bên B có trách nhiệm thống kê và báo cáo tài chính cho bên A vào ngày đầu tiên hàng tháng.
 3. Bên B có trách nhiệm cung cấp thuốcđúng số lượng, chất lượng theo quy định của Nhà nước và thoả thuận của hai bên.
 4. Bên B phụ trách giám sát quá trình sửa chữa cơ sở hạ tầng và bàn bạc lại với bên A.

ĐIỀU 7 : GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1. Trường hợp có tranh chấp giữa các bên thì các bên phải cùng nhau thương lượng, bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị và tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau.
 2. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì đưa ra Toà án nhân dân thành phố Hà Nội.

ĐIỀU 8 : BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

 1. Nếu một bên vi phạm thì bên còn lại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại đối với hành vi trực tiếp gây ra thiệt hại.
 2. Bên vi phạm có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng liên danh có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.
 2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.
 3. Hợp đồng này gồm 4 trang được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi phòng công chứng Nhà nước.

Vào lúc 10 giờ 00 ngày 09 tháng 09 năm 2020, chúng tôi cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)      
NGUYỄN THANH HÙNG
BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)      
LÊ THUÝ HIỀN

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com