Hợp đồng liên danh đầu tư dự án

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 9 năm 2020

HỢP ĐỒNG LIÊN DANH ĐẦU TƯ DỰ ÁN

Số: 16/HĐLD/NALICO

Dự án: Khu đô thị sân vận động trung tâm huyện Đại Từ

 • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020;
 • Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi 2020;
 • Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị 2009;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Căn cứ nghị định số 59/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về phân định trách nhiệm đầu tư dự án: Khu đô thị sân vận động trung tâm huyện Đại Từ;
 • Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-NALICO của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nalico về việc liên danh đầu tư dự án với Công ty Cổ phần Hùng Thắng;
 • Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-NALICO của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Hùng Thắng về việc liên danh đầu tư dự án với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nalico;
 • Căn cứ vào tình hình thực tế.

Hôm nay, 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2020 tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nalico địa chỉ số Lô 25.15 BT9 khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NALICO

Mã số doanh nghiệp: 0107616063

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 25.15 BT9 khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Hà Phương

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng

Số tài khoản: 12510001018023

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đông

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÙNG THẮNG

Mã số doanh nghiệp: 0104238945

Địa chỉ trụ sở chính: E2103, The Manor, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Xuân Hải

Chức danh: Tổng giám đốc

Sau khi thảo luận, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng liên danh đầu tư dự án Khu đô thị sân vận động trung tâm huyện Đại Từ (từ giờ gọi tắt là “hợp đồngliên danh”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 1. Tên dự án: Khu đô thị sân vận động trung tâm huyện Đại Từ
 2. Tên thương mại : Đại Từ Garden City
 3. Vị trí dự án : Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên
 4. Thời gian dự kiến: 2020 – 2022
 5. Quy mô: Xây dựng hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nhà ở theo đúng quy hoạch được duyệt

ĐIỀU 2: THÔNG TIN LIÊN DANH

 1. Tên liên danh: Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nalico và Công ty Cổ phần Hùng Thắng
 2. Người đại diện liên danh: Bà Hoàng Hà Phương – Chủ tịch Hội đồng danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nalico
 3. Tài khoản liên danh:

Số tài khoản: 12510001018023

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đông

ĐIỀU 3: CÁCH THỨC THỰC HIỆN

1. Bên A: Thực hiện 70% giá trị gói thầu (Thi công các hạng mục: Nền đường, Mặt đường, Gia cố phòng hộ) và hưởng 70% lợi nhuận chung;

2. Bên B: Thực hiện 30% giá trị gói thầu (Thi công các hạng mục: An toàn giao thông, Cây xanh, Công trình thoát nước trên tuyến và Chiếu sáng) và hưởng 30% lợi nhuận chung.

ĐIỀU 4: CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN

 1. Tổng vốn sở hữu của liên danh: 36.205.312.232 đồng. Trong đó:

Vốn đầu tư của bên A: 25.375.218.562 đồng

Vốn đầu tư của bên B: 10.830.093.670 đồng

 • Tổng mức đầu tư: 181.026.561.160 đồng. Trong đó:

Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật: 75.698.555.956 đồng

Chi phí xây dựng phần nhà ở: 75.299.650.380 đồng

Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm chi phí hỗ trợ, tái định cư nếu có ) (m2): 30.028.354.824 đồng

 • Gía trị đề xuất nộp ngân sách Nhà nước (Gía trị lợi thế thương mại): 300.000.000 đồng
 • Thời hạn giải ngân: ngày 31 tháng 1 năm 2021
 • Tài chính Kế toán : Mỗi bên độc lập về tài chính, tự chịu trách nhiệm về chế độ tài chính của mình và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh lỗ, lãi trong phần việc được giao.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CHUNG

 1. Các bên trong Liên danh phải thực hiện theo đúng khối lượng công việc, thời gian quy định trong hợp đồng Liên danh.
 2. Các bên trong Liên danh không được quyền công bố tiến độ dự án cho bên thứ ba nếu chưa có văn bản chấp thuận của bên còn lại trong Liên danh.
 3. Các bên trong Liên danh không được quyền chuyển nhượng quyền lợi và trách nhiệm của mình theo hợp đồng liên danh này cho bên thứ ba nếu chưa có văn bản chấp thuận của bên còn lại trong Liên danh.

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN

Trong quá trình thi công mỗi thành viên phải tự chịu trách nhiệm riêng trong phạm vi chuyên môn của mình về mọi vấn đề liên quan đến khối lượng, kỹ thuật, tiến độ xây dựng công trình và các quy định khác của Nhà nước.

ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Trường hợp có tranh chấp giữa các bên thì các bên phải cùng nhau thương lượng, bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị và tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau. Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì đưa ra Toà án nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Mọi trường hợp tranh chấp, khiếu nại đều phải gửi cho các bên liên quan bằng văn bản chính thức.

ĐIỀU 8: BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

 1. Nếu một bên vi phạm thì bên còn lại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại đối với hành vi trược tiếp gây ra thiệt hại.
 2. Bên vi phạm có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng liên danh có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.
 2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng Liên danh.
 3. Hợp đồng đồng liên danh này gồm 4 trang được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi phòng công chứng Nhà nước.

Vào lúc 10 giờ 00 ngày 09 tháng 09 năm 2020, chúng tôi cùng nhau đọc lại hợp đồng Liên danh, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

ĐD. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NALICO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)      
HOÀNG HÀ PHƯƠNG
ĐD. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÙNG THẮNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)      
NGUYỄN XUÂN HẢI

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com