Đơn xin xác nhận giảm trừ gia cảnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày … tháng ….năm …….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN GIẢM TRỪ GIA CẢNH

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
  • Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, bổ sung năm 2012;
  • Căn cứ Luật hộ tịch năm 2014;
  • …..
  • Căn cứ tình hình thực tế

Kính gửi: Ủy ban nhân dân………………………………….

Ông/ Bà………………….. – Chủ tịch UBND ………………

Tôi tên là: ………………………………….         ………Giới tính: …………………….

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:……………………

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:…………………………………………….

Ngày cấp:…………………Nơi cấp:………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:……………………………………………………………….……

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

Hoặc:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): …………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:………………………………………………………………………….

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:…………………………………………….

Ngày cấp:…………………Nơi cấp:………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:……………………………………………………………….……

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

…………………………………………………………………

Kính mong Quý cơ quan chấp nhận đề nghị trên và tiến hành xác nhận cho tôi.

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

*Tài liệu đính kèm:
Sổ hộ khẩu;
Bản sao chứng thực CMND/CCCD;
Bản sao chứng thực giấy khai sinh;…….
Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)          

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com