Đơn đề nghị tiến hành kiểm điểm giáo viên bán trú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TIẾN HÀNH KIỂM ĐIỂM GIÁO VIÊN BÁN TRÚ

Kính gửi: – Ban giám hiệu trường Tiểu học Supe

Bà: Nguyễn Thị Hồng Tâm – Hiệu trưởng trường tiểu học Supe

Tôi tên là: LÊ THUÝ HIỀN                                           Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1978            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng

Địa chỉ hiện tại: Khu 11, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại liên hệ: 0342530071

Là Đại diện hội phụ huynh lớp 1A trường Tiểu học Supe

Nay tôi làm đơn này muốn trình bày vấn đề như sau:

Theo thông tin của các phụ huynh lớp 1A phản ánh lại, tôi được biết cô giáo NGUYỄN THANH PHƯƠNG sinh năm 1992 là giáo viên bán trú của lớp 1A thường xuyên gọi điện thoại và nói chuyện trong giờ ngủ trưa. Điều này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ của các cháu và không đảm bảo sức khoẻ học ca buổi chiều.

Chính vì vậy, tôi đề nghị Ban giám hiệu nhà trường xem xét và tiến hành kiểm điểm đối với hành động của cô Phương để các cháu có thể đảm bảo được học tập trong điều kiện tốt nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

   LÊ THUÝ HIỀN

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com