Đơn đề nghị thay đổi giáo viên bán trú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI GIÁO VIÊN BÁN TRÚ

  • Căn cứ Luật giáo dục năm 2019
  • Căn cứ tình hình thực tế

Kính gửi: – Ban giám hiệu trường Tiểu học Supe

Bà: Nguyễn Thị Hồng Tâm – Hiệu trưởng trường tiểu học Supe

Tôi tên là: LÊ THUÝ HIỀN                                           Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1978            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng

Địa chỉ hiện tại: Khu 11, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại liên hệ: 0342530071

Là Đại diện hội phụ huynh lớp 1A trường Tiểu học Supe

Nay tôi làm đơn này muốn trình bày vấn đề như sau:

Theo thông tin của các phụ huynh lớp 1A phản ánh lại, tôi được biết cô giáo NGUYỄN THANH PHƯƠNG sinh năm 1992 là giáo viên bán trú của lớp 1A đã có hành vi phạt học sinh bằng cách cắt cơm trưa và đứng úp mặt vào tường trong giờ ngủ trưa. Điều này khiến chúng tôi vô cùng bức xúc và lo lắng trong việc bàn giao các cháu cho cô Phương.

Căn cứ theo Điều 83 Luật Giáo dục 2019 quy định về quyền của người học

“Điều 83. Quyền của người học

1. Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.

2. Được tôn trọng; bình đẳng về cơ hội giáo dục và học tập; được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình.

3. Được học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban, được tạo điều kiện để học các chương trình giáo dục theo quy định của pháp luật.

4. Được học tập trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.”

Tôi nhận thấy những hành vi trên của cô Phương là hành vi tiêu cực, không thể bảo đảm cho học sinh đủ sức khoẻ và tinh thần để phát triển toàn diện trong môi trường giáo dục.

Chính vì vậy, tôi đề nghị Ban giám hiệu sớm xem xét và thay đổi giáo viên lớp 1A để đảm bảo các cháu được học tập, sinh hoạt trong môi trường tốt nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

    LÊ THUÝ HIỀN

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com