Đơn xin sử dụng số liệu thứ cấp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2020

ĐƠN XIN SỬ DỤNG SỐ LIỆU THỨ CẤP

Kính gửi: – Ban giám đốc Công ty TNHH Thương Mại SMP Việt Nam

Ông Nguyễn Văn A – Trưởng phòng Kinh doanh

Tôi tên là: LÊ THUÝ HIỀN                                           Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1999            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Phó phòng Quản lý thị trường – Công ty TNHH Thương mại SMP Việt Nam

Số điện thoại: 0342530071               Email: lethuyhien.smp@gmail.com

Hiện nay, phòng Quản lý thị trường đang thực hiện dự án nghiên cứu thị trường năm 2021 với nội dung sau:

Dự án nghiên cứu: Nghiên cứu chiến lược giá cả doanh nghiệp trong năm 2021

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu xu hướng thị trường về sản phẩm, giá cả, phân phối, khách hàng, tâm lý và xu hướng thay đổi của người tiêu dùng; dự báo khả năng tiêu thụ sản phẩm trong năm 2021

Số liệu thứ cấp phục vụ nghiên cứu: Báo cáo tài chính thống kê về chi phí bán hàng và doanh thu 9 tháng đầu năm 2020

Để hoàn thiện dự án nghiên cứu theo đúng tiến độ, kính mong Ban Giám đốc công ty, Trưởng phòng Kinh doanh công ty TNHH Thương mại SMP Việt Nam sớm xem xét và xác nhận cho phòng Quản lý thị trường được phép thu thập số liệu thứ cấp như đã nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

ĐD. PHÒNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

 (Ký, ghi rõ họ tên)

   LÊ THUÝ HIỀN

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com