Mẫu biên bản xác nhận khối lượng hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…tháng…năm…..

BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG HÀNG HOÁ

  • Căn cứ hợp đồng số….ngày….tháng….năm.

Hôm nay, ….giờ ngày … tháng …năm 20…, tại ………………… địa chỉ số ……………

Chúng tôi gồm:

  • BÊN BÀN GIAO (BÊN A):………………………………………………..

Tên doanh nghiệp (nếu có):…..………………………………………………….

Ông/Bà…………………………. – Chức vụ (nếu có):.…………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………………

  • BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN B):……………………………………….

Tên doanh nghiệp (nếu có):…..………………………………………………….

Ông/Bà…………………………. – Chức vụ (nếu có):.…………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………………..

Sau khi kiểm tra khối lượng hàng hoá, hai bên đã thống nhất tiến hành lập biên bản xác nhận với nội dung như sau:

  1. Bảng thống kê khối lượng hàng hoá
STTSẢN PHẨMKHỐI LƯỢNGTÌNH TRẠNGGHI CHÚ
1    
2    
    
  • Tài liệu, giấy tờ kèm theo:
  • …………………………………………..
  • …………………………………………..
  • …………………………………………..

Vào lúc …. giờ ngày …. tháng … năm 20…, biên bản này gồm ….. trang được lập thành …. bản, mỗi bên giữ một bản, … bản lưu lại ………………

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

BÊN BÀN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)    
BÊN NHẬN BÀN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)      

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com