Đơn xin xem, kiểm tra số liệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2019

ĐƠN XIN XEM, KIỂM TRA SỐ LIỆU

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn B – Trưởng phòng Kế toán tài chính

Tôi tên là: LÊ THUÝ HIỀN                                           Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1999            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Nhân viên phòng Kế toán tài chính – Công ty TNHH Thương mại SMP Việt Nam

Số điện thoại: 0342530071               Email: lethuyhien.smp@gmail.com

Tôi làm đơn này muốn trình bày sự việc như sau:

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, tôi được giao nhiệm vụ lập báo cáo tài chính năm 2019. Tuy nhiên, tôi phát hiện ra báo cáo tài chính năm 2019 đã bị ảnh hưởng như sau:

Chi phí tài chính (chi phí lãi vay) bị báo cáo thừa 200.000.000 đ.

Lợi nhuận trước thuế bị báo cáo thiếu 200.000.000 đ.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bị báo cáo thiếu 50.000.000 đ.

Lợi nhuận sau thuế bị báo cáo thiếu 150.000.000 đ.

Chính vì vây, kính mong Trưởng phòng Kế toán – Tài chính công ty TNHH Thương mại SMP Việt Nam sớm xem xét và xác nhận cho phép tôi xem và kiểm tra lại số liệu báo cáo tài chính năm 2018 để sớm tìm ra sai sót số liệu.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

  (Ký, ghi rõ họ tên)

   LÊ THUÝ HIỀN

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com