Mẫu đơn khởi kiện cấp dưỡng nuôi con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

……., ngày…. tháng …..năm …..

ĐƠN KHỞI KIỆN

V/v Cấp dưỡng nuôi con

 • Căn cứ Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015;
 • Căn cứ Hôn nhân và gia đình năm 2014;
 • Căn cứ tình hình thực tế

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN…………………………….

Người khởi kiện:………………………………………Giới tính:…………………………

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:……………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………..

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:…………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:……………………………………………………………….……

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

Fax:…………………………………….Email:…………………………………….

Người bị khởi kiện:………………………………… Giới tính:………………………….

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:……………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………..

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:…………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:……………………………………………………………….……

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….

Fax:…………………………………….Email:…………………………………….

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

……………………………………………

Căn cứ Điều 107 Luật Hôn nhân và gia đình 2014

“Điều 107. Nghĩa vụ cấp dưỡng

1. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng theo quy định của Luật này.

Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác.

2. Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 119 của Luật này, Tòa án buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của Luật này.”

Căn cứ Điều 119 Luật Hôn nhân và gia đình 2014

“Điều 119. Người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

1. Người được cấp dưỡng, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.

2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ.

3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án buộc người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiện nghĩa vụ đó.”

Căn cứ Khoản…Điều…Luật…..

Tôi yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây:

 • Đề nghị xác nhận, thẩm tra vụ việc;
 • Xử lý theo Khoản…Điều …. và Điều……;
 • Cấp dưỡng cho….. số tiền……đồng /tháng

Danh mục tài liệu kèm theo đơn kiện gồm có:

 1. Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân;
 2. Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu;
 3. Bản án ly hôn số ….;
 4. Chứng cứ chứng minh thu nhập của bị đơn;
 5. Bản sao chứng thực giấy khai sinh con.

Tôi cam đoan những nội dung khởi kiện trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com