Đơn xin học trái tuyến mầm non

Đơn xin học trái tuyến mầm non

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

………, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN HỌC TRÁI TUYẾN MẦM NON

(V/v: xin học trái tuyến Trường mầm non……….)

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường mầm non…………………………………….

Tôi tên là:……………………………………………………………………………

Số CMTND:……………                   Nơi cấp:………….                  Ngày cấp:……………..

Nghề nghiệp:……………………….                               Nơi công tác:……………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này xin đăng ký nhập học trái tuyến mầm non cho……… tôi là:

Họ và tên:…………………………..                     Giới tính:………………………

Sinh ngày:…………………………..                     Nơi sinh:………………………

Họ và tên bố:……………………….                     Sinh năm:……………………..

Nghề nghiệp:………………………..                     Nơi công tác:…………………..

Họ và tên mẹ:……………………….                     Sinh năm:………………………

Nghề nghiệp:………………………..                     Nơi công tác:…………………..

Hiện nay cháu đang sống với:……………………. tại ……………………………….

Tên chủ hộ…………………………..                    Số điện thoại……………………

Hiện này,…… tôi đã đến tuổi đi học mầm non. Tuy nhiên, do……(nêu lý do không thể học đúng tuyến)…… Do vậy, tôi làm đơn này kính xin nhà trường xem xét và đồng ý cho cháu theo học trái tuyến tại Trường mầm non……….. Rất mong được nhà trường hỗ trợ tạo điều kiện cho ….. chúng tôi được theo học tại trường.

Gia đình tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà trường và chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường đề ra.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo                                                          NGƯỜI LÀM ĐƠN

– 01 bản sao giấy khai sinh của……;                               (ký và ghi rõ họ tên)

– 01 bản sao sổ hộ khẩu số………

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com