Biên bản xác nhận hàng lời

TÊN DOANH NGHIỆP TÊN ĐƠN VỊCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……., ngày…tháng…năm…..  

BIÊN BẢN XÁC NHẬN HÀNG LỜI

Hôm nay, ….giờ ngày … tháng …năm 20…, tại ………… địa chỉ số ……………

Ban kiểm kê gồm:

  1. Ông/ Bà: ……………………Chức vụ:……………………………………….

Đại diện:………………………………………………………………………

  • Ông/ Bà: ……………………Chức vụ:……………………………………….

Đại diện:………………………………………………………………………

  • Ông/ Bà: ……………………Chức vụ:……………………………………….

Đại diện:………………………………………………………………………

  • Ông/ Bà: ……………………Chức vụ:……………………………………….

Đại diện:………………………………………………………………………

Đã tiến hành kiểm tra, rà soát hàng lời với nội dung sau đây:

STTTên hàng hoáMã sốĐơn vị tínhĐơn giáTheo sổ kế toánTheo kiểm kêHoà vốnHàng lời
Số lượngThành tiềnSố lượngThành tiềnSố lượngThành tiềnSố lượngThành tiền
1             
2             
             

Vào lúc …. giờ ngày …. tháng … năm 20…, biên bản này gồm ….. trang được lập thành …. bản, mỗi thành viên ban giữ một bản, … bản lưu lại ………………

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)    
Trưởng ban kiểm kê
(Ký, ghi rõ họ tên)      
Giám đốc
(Xác nhận, ký và đóng dấu)  
Thủ kho
(Ký, ghi rõ họ tên)  

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com