Đơn xin đi vào trại giam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

………………., ngày….. tháng…năm…….

ĐƠN XIN ĐI VÀO TRẠI GIAM

(Với mục đích làm phóng sự tại trại giam…………………….)

Kính gửi:  – Giám thị trại giam…………………………

Tên tôi là:………………………………….………….… Sinh ngày…./…./…….
CMND /Hộ chiếu số:……………..Cấp ngày.…/…./……Nơi cấp:CA…………
Nơi ĐKTT:……………………………………………..……………….………..
Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………..
Đơn vị công tác: Đài truyền hình…………………………Chức vụ: Phóng viên

Hôm nay, ngày… tháng…năm……, tôi làm đơn này để xin phép được quay phóng sự tại trại giam…………………………, cụ thể

Tên phóng sự:…………………………

Thời lượng phóng sự:…………………

Chương trình phát phóng sự:………………

Phát sóng trên kênh:……………….                  Đài truyền hình:………………..

Vào khung giờ:……………………                  Thời gian:…./…./…………

Thời gian bắt đầu quay:…. ..giờ….phút…..ngày….tháng….năm……..

Thời gian kết thúc quay:….. giờ…phút…. ngày…tháng….năm………

Nội dung quay:

……………………………………………………

Kính mong Giám thị trại giam xem xét và cho chúng tôi được thực hiện quay phóng sự tại trại giam. Đi kèm với đơn xin này bao gồm giấy tờ xác nhận của người đứng đầu đài truyền hình…………

Tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

       Xác nhận người đứng đầu cơ quan                    Người làm đơn    

                                                                                ( Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com