Mẫu đơn xin chuyển trại giam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

………………., ngày….. tháng…năm…….

ĐƠN XIN CHUYỂN TRẠI GIAM

(Về việc chuyển trại giam cho phạm nhân………………………………)

Kính gửi: – Giám thị trại giam………………….

Tôi tên là: ……………………………….…………          Sinh ngày…/…./…….
Nơi ĐKTT:………………………………………….…………………………….
Họ và tên cha:………………………………………          Năm sinh:………

Họ và tên mẹ:…………….……..…………………..          Năm sinh:……….
Hành vi phạm tội:………………………………
Bị bắt ngày:…./…../…….          Vào nhà tạm giữ/tạm giam ngày……/…./………
Hiện đang giam giữ tại:………………………………

Hôm này, ngày…. tháng….năm……, tôi làm đơn này xin được chuyền trại giam từ trại………………. sang trại giam……………………………. Với lý do như sau:

……………………………………………

( Các trường hợp có thể được xem xét chuyển trại giam như: thuộc gia đình liệt sỹ, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bản thân phạm nhân là thương binh, có công với nước hoặc đã lập công giúp lực lượng Công an ngăn chặn, điều tra, khám phá tội phạm hoặc lập công lớn trong quá trình chấp hành án, bảo vệ an toàn trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, phạm nhân bị bệnh nặng…….)

Căn cứ Khoản 5 Điều 30 Bộ luật thi hành án hình sự năm 2019 về giam giữ phạm nhân:

Điều 30: Giam giữ phạm nhân

“….

5. Phạm nhân được chia thành các đội, tổ để lao động, học tập và sinh hoạt. Căn cứ vào tính chất của tội phạm, mức hình phạt, đặc điểm nhân thân của phạm nhân, kết quả chấp hành án, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam quyết định việc phân loại, chuyển khu giam giữ.

…”

Như vậy, kính mong Giám thị trại giam xem xét và cho tôi được chuyển trại giam.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                     Người làm đơn    

                                                                                ( Ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com