Đơn đề nghị kiểm tra hệ thống thoát khí

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT KHÍ

Kính gửi: – Phòng Tài nguyên môi trường huyện…………..

          – Công ty cung cấp hệ thống thoát khí……….

  • Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2014;
  • Căn cứ Hợp đồng cung cấp hệ thống thoát khí giữa….. và….

Tên tôi là:……………………                     Ngày sinh:……

Chứng minh nhân dân số:……                    Nơi cấp:………    Ngày cấp:……

Địa chỉ thường trú:………………………

Địa chỉ cư trú hiện nay:………………….

Số điện thoại:…………

Là: chủ hộ/ người thay mặt chủ hộ    Địa chỉ:…………………………………………………

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý cơ quan vấn đề như sau:

Gia đình tôi đang sử dụng hệ thống thoát khí được cung cấp và lắp đặt bởi công ty…………….. Tuy nhiên thời gian gần đây, hệ thống thoát khí gia đình tôi gặp vấn đề và liên tục thải ra những loạt khói đen và khí thải có mùi gây ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt thường ngày của gia đình tôi và tới môi trường sinh hoạt xung quanh.

Căn cứ khoản…. Điều… Hợp đồng cung cấp hệ thống thoát khí số ngày… tháng… năm… giữa… và…

Căn cứ Điều 62 Luật Bảo vệ môi trường 2014 quy định chung về bảo vệ môi trường không khí

Điều 62. Quy định chung về bảo vệ môi trường không khí

1. Các nguồn phát thải khí vào môi trường phải được đánh giá và kiểm soát.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát thải khí tác động xấu đến môi trường có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý bảo đảm chất lượng môi trường không khí theo quy định của pháp luật.

Từ những quy định trên, tôi thấy mình có trách nhiệm và có quyền đề nghị cơ quan xem xét, kiểm tra, đánh giá hệ thống thoát khí của hộ gia đình tôi nhằm đảm bảo cuộc sống sinh hoạt nói riêng và môi trường không khí nói chung. Rất mong được cơ quan hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên đều là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo                                                          Người làm đơn

– Video, hình ảnh hiện trạng hệ thống thoát khí;                  (Ký và ghi rõ họ tên)

– Hợp đồng cung cấp hệ thống thoát khí số……..           

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com