Biên bản nghiệm thu cọc trước khi ép

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

                                                                            ……, ngày…. tháng…. năm….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CỌC TRƯỚC KHI ÉP

  1. Tên công trình………………
  2. Địa điểm nghiệm thu…………………
  3. Thời gian nghiệm thu: từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…
  4. Đối tượng kiểm tra: Cọc trước khi ép
  5. Thành phần tham gia nghiệm thu

– Đại diện Chủ đầu tư

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

– Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

– Đại diện Nhà thầu giám sát thi công:

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

Ông/Bà: ……………………………… Chức vụ: …………………………

6)  Đánh  giá công tác nghiệm thu

* Tài liệu căn cứ nghiệm thu:

– Hồ sơ thiết kế do Công ty tư vấn thiết kế…………… lập, đã được Ban QLDA ………… phê duyệt theo quyết định số: ………, ngày ………………;

– Đề cương Tư vấn giám sát, quy trình quản lý chất lượng được phê duyệt;

– TCVN 9394:2012 về đóng và ép cọc – Thi công và nghiệm thu;

– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án;

– Các chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất đối với các vật liệu có liên quan;

– Kết quả thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị trong quá trình thi công;

– Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng đã thực hiện;

– Nhật ký thi công xây dựng công trình;

– Các tài liệu khác có liên quan.

* Đánh giá

STTVật liệuLoại thép – Số lôĐ.kính (mm)SL (cây)K.lượng (tấn)Tiêu chuẩn kỹ thuậtKết luận (đạt/không đạt)
        
        
        

– Về chất lượng công việc xây dựng:…………….Cọc vuông bê tông cốt thép ……. thi công đảm bảo chất lượng theo đúng hồ sơ thiết kế, quy trình thi công, nghiệm thu của dự án và các quy phạm thi công hiện hành.

– Các ý kiến khác (nếu có):…………………

7) Kết luận

 – Xác nhận đạt hay không đạt;

– Cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, khắc phục vấn đề gì;

– Đồng ý hay không đồng ý cho đơn vị thi công triển khai các giai đoạn tiếp theo của công trình;

– Các kết luận khác (nếu có).

CHỦ ĐẦU TƯ               NT GIÁM SÁT THI CÔNG         NT THI CÔNG  

(ký và ghi rõ họ tên)                 (ký và ghi rõ họ tên)              (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com