Biên bản xác nhận lắp đặt thiết bị

Biên bản xác nhận lắp đặt thiết bị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

BIÊN BẢN XÁC NHẬN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Hôm nay, vào lúc ……giờ, ngày….tháng….năm…..tại địa điểm:…………….

Chúng tôi gồm:

Bên A : Bên Giao

Ông/bà:…………………….

Chức vụ: …………………………

Điện thoại: …………………

Bên B: Bên Nhận

Ông/bà:…………………………

Chức vụ: ……………………….

Điện thoại: ……………………….

Nội dung:

Các bên đã tiến hành xác nhận lắp đặt thiết bị với nội dung như sau:

Tên thiết bị:…………………………

Số lượng:…………………………

Chất lượng thiết bị:…………………..

Quy cách:………………………

Bản vẽ lắp đặt thiết bị:………………..

Thông số kĩ thuật:……………………

Xuất xứ:…………………………

Tình trạng sử dụng:………………………

Vị trí lắp đặt thiết bị:……………………

3.Kết luận

Hai bên đã xác nhận với nhau về các thông tin trên cho việc lắp đặt thiết bị.

Biên bản sẽ lập thành hai bản, mỗi bên giữ 1 bản , có giá trị tương đương nhau.

Bên GiaoBên Nhận

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com