Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị

Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU THIẾT BỊ

1.Đối tượng nghiệm thu

Công trình:……………………..

Hạng mục:…………………….

Địa điểm xây dựng:…………………..

2. Thành phần trực tiếp tham gia

Bên A : Đại diện đối tác cung cấp thiết bị

Ông/bà:………………………..

Chức vụ: ……………………….

Điện thoại: ……………………

Mã sô thuế: …………………

Bên B: Đại diện chủ đầu tư

Ông/bà:………………….

Chức vụ: ………………

Điện thoại: ……………….

Bên C: Đại diện doanh nghiệp trực tiếp thực hiện

Ông/bà:……………………

Chức vụ: ………………..

Điện thoại: …………

3.Thời gian

Bắt đầu nghiệm thu : …..giờ…..ngày… tháng….năm…..

Kết thúc nghiệm thu:….giờ….ngày…tháng….năm…..

4.Nội dung nghiệm thu

Thiết bị nghiệm thu:…………………..

Gói thầu:……………………….

Hạng mục:……………………….

Địa điểm:…………………………

Số lượng:……………………….

Chất lượng thiết bị:……………….

Quy cách:…………………

Xuất xứ:…………………….

Bảo hành thiết bị:…………………………………

Các tài liệu hướng dẫn thiết bị:………………………

Tiêu chuẩn kĩ thuật vận hành thiết bị của nhà sx:……………..

Kiểm tra các tài liệu thí nghiệm:………………….

Thử nghiệm lại đốt tượng nghiêm thu:…………………….

Thẩm tra lại mức độ đúng đắn của các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu của nhà thầu:………

Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định với các tài liệu liên quan đển đánh giá chất lượng :

…………………………

5.Kết luận

TH1 : Chấp nhận nghiệm thu các thiết bị…..

-TH2 : Không chấp nhận nghiệm thu các thiết bị…..vì không đạt chất lượng, quy cách, tiêu chuẩn……

+ Các thiết bị không đạt yêu cầu:…………………..

Về các lỗi:…………………………

+Thời gian đưa các thiết bị không  đạt yêu cầu nghiệm thu ra khỏi công trình và thay thế các thiết bị đạt yêu cầu.

Đại diện đối tác cung cấp thiết bịĐại diện chủ đầu tưĐại diện doanh nghiệp trực tiếp thực hiện  

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com