Biên bản nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong

Biên bản nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU THIẾT BỊ ĐÃ LẮP ĐẶT XONG

1.Đối tượng nghiệm thu

Công trình:………………………

Hạng mục:……………………….

Địa điểm xây dựng:……………….

2. Thành phần trực tiếp tham gia

Bên A : Bên Giao Ông/bà:……………………..

Chức vụ: …………………………..

Điện thoại: ………………………

Mã sô thuế: ……………………….

Bên B: Bên Nhận

Ông/bà:……………………….

Chức vụ: ………………………….

Điện thoại: ………………………..

3.Thời gian

Bắt đầu nghiệm thu : …..giờ…..ngày… tháng….năm…..

Kết thúc nghiệm thu:….giờ….ngày…tháng….năm…..

4.Nội dung nghiệm thu

Thiết bị nghiệm thu:……………………………

Địa điểm:…………………………..

Số lượng:……………………………

Chất lượng thiết bị:…………………….

Tính năng:……………………………….

Quy cách:…………………………..

Xuất xứ:………………………

Lắp đặt thiết bị và hướng dẫn đào tạo:………………

Vận hành thử:………………………….

Lỗi sai sót( nếu có):……………………..

Bảo hành và bảo trì thiết bị:…………………

5. Kết luận

TH1 : Chấp nhận nghiệm thu các thiết bị…..

-TH2 : Không chấp nhận nghiệm thu các thiết bị…..vì không đạt chất lượng, quy cách, tiêu chuẩn……

+ Các thiết bị không đạt yêu cầu:………..

Về các lỗi:………………………………

+Thời gian thay các thiết bị không  đạt yêu cầu nghiệm thu  bằng các thiết bị đạt yêu cầu nghiệm thu.

Bên giaoBên nhận

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com