Biên bản nghiệm thu lắp đặt điều hòa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

……, ngày…. tháng…. năm….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU LẮP ĐẶT ĐIỀU HOÀ

Căn cứ hợp đồng số… ngày… tháng… năm… giữa…… và………

  1. Công việc: Lắp đặt điều hoà
  2. Lắp đặt tại:…………………………………………………..
  3. Thời gian nghiệm thu: từ ngày…. tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…
  4. Địa điểm nghiệm thu:………………………………………..
  5. Thành phần tham gia nghiệm thu:

* Đại diện bên giao (bên A):

– Ông/Bà………………… – chức vụ……………………………

– Ông/Bà………………… – chức vụ……………………………

– Địa chỉ:…………………………………………………………

– Số điện thoại:……………………………………………………

* Đại diện bên nhận (bên B):

– Ông/Bà………………… – chức vụ……………………………

– Ông/Bà………………… – chức vụ……………………………

– Địa chỉ:…………………………………………………………

– Số điện thoại:……………………………………………………

Hai bên tiến hành bàn giao, nghiệm thu về việc lắp đặt điều hoà thuộc hợp đồng số…. giữa…. và…. ngày… tháng… năm… với nội dung:

  • Thiết bị bàn giao

Bên A bàn giao, lắp đặt và chạy thử thiết bị Điều hoà hiệu.……………….. công suất………………. tại địa chỉ…………………….. cho bên B và hoàn thành vào lúc……………………….

Các thiết bị của máy và thiết bị đi kèm:

STTTên nguyên vật liệu, trang thiết bịSố lượngChức năngBảo hànhGhi chú
1     
2     
3     
4     
….     
Tổng cộng     
  • Lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng

– Bên B đã thực hiện lắp đặt hoàn chỉnh và chạy thử máy, bàn giao đầy đủ các trang thiết bị cùng hướng dẫn sử dụng cho bên A bao gồm việc vệ sinh và lắp đặt cơ bản của điều hoà.

3- Bảo hành

– Các thiết bị được bảo hành đúng theo thời gian đã quy định trong hợp đồng đã ký kết giữa các bên. Bên B tiến hành thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị đã cung cấp trong thời gian bảo hành.

4- Thanh toán hợp đồng

– Bên B đã thực hiện giám sát, kiểm tra, vận hành thử thiết bị sau khi lắp đặt và chất lượng đáp ứng được yêu cầu của bên B.

– Bên B có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định cụ thể trong hợp đồng số…… ký kết giữa hai bên ngày… tháng… năm… sau khi bên A đã bàn giao, lắp đặt và chạy thử thiết bị.

Quyền và nghĩa vụ của các bên được quy định cụ thể trong hợp đồng, biên bản nghiệm thu và tuân theo các quy định của pháp luật.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý tương đương nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN GIAO                                                                             BÊN NHẬN

(ký và ghi rõ họ tên)                                                       (ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com