Tờ trình khen thưởng cá nhân

Tờ trình khen thưởng cá nhân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ
………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*************   …………………..ngày…..tháng…..năm……..

TỜ TRÌNH

V/v khen thưởng cá nhân

Kính gửi: – Phòng đào tạo – Trường Đại học Luật Hà Nội.

                            – Phòng công tác sinh viên – Trường Đại học Luật Hà Nội.

Tôi tên là: ………………………..

Sinh viên lớp: ……….. MSSV: ……………..

Đơn vị hoạt động: ……………………..

Điện thoại: …………….

Email: …………………………..

Hôm nay, tôi xin đệ trình tờ đơn này với lý do, mục đích như sau:

Trong thời gian vừa qua, trường ta có rất nhiều hoạt động ngoại khóa và các chương trình do các câu lạc bộ, đơn vị khác tổ chức. Mỗi chương trình, mỗi hoạt động đã góp phần tích cực cho sinh viên trong trường đối với cả việc học và các kiến thức xã hội. Ở các chương trình và hoạt động đó, tôi tự thấy rằng tôi đã đóng góp rất nhiều và luôn cống hiến hết sức mình để các chương trình và hoạt động đó được diễn ra thành công tốt đẹp. Ngoài ra, tôi tự nhận thấy rằng mình có thành tích học tập rất tốt so với các bạn đồng môn.

Các chương trình, hoạt động, sự kiện tôi đã tham gia:

  • Hiến máu …………… do ….. tổ chức.
  • Diễn án ………………do ….. tổ chức.
  • ……………………..

Sau thời gian đã cố gắng với các chương trình, hoạt động, sự kiện nêu trên, tôi nhận thấy rằng bản thân xứng đáng có được sự ghi nhận của các thầy cô và trường, và để mục đích sau này dễ dàng xin được học bổng, tôi xin đề nghị:

  • Đánh giá, khen thưởng tôi với những đóng góp trong năm vừa qua cho các hoạt động của toàn trường.
  • Cấp cho tôi giấy chứng nhận đã tham gia các hoạt động của trường.
  • ……………………

Tờ trình này được gửi kèm theo một bảng điểm cho tới kì gần nhất của tôi.

Địa chỉ nhận trả lời: ………………………………..

Trân trọng kính trình!  

Nơi nhận:                                                                                    NGƯỜI LÀM ĐƠN

– Như trên;                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

– Lưu: VT

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com