Biên bản họp phụ huynh

Biên bản họp phụ huynh

TRƯỜNG THPT ………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***************************

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH

……., ngày…..tháng…..năm…..

I/ Người lập biên bản.

Họ và tên:……………………………………………….

Chức vụ:………………………………

Số điện thoại:…………………………..

Email:……………………………………

II/ Người tham dự.

  1. Ông/bà:…………………………………………

Chức vụ:………………………………………….

  • Anh/chị:………………………………………

Chức vụ:…………………………………………. – Chủ trì cuộc họp.

  • Cùng với phụ huynh lớp ……. Trường THPT …………………..

III/ Nội dung buổi họp.

          Vào lúc …..giờ…..phút ngày…..tháng…..năm……, lớp ……. Trường THPT…………………. đã diễn ra buổi họp phụ huynh năm học ………..nhằm tổng kết, đánh giá những hoạt động, quá trình rèn luyện và học tập của học sinh trong lớp, tuyên dương những cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật của lớp.

          Số phụ huynh tham dự:……… trên tổng số:……….người.

          Các công việc được diễn ra trong buổi họp:

  1. Cô giáo chủ nhiệm thông báo, tổng kết quá trình học tập chung và chỉ ra những cá nhân tiêu biểu cũng như cá nhân học sinh còn nhiều khuyết điểm.
  2. Triển khai các hoạt động cần sự đồng ý của phụ huynh lớp.
  3. ……………………………………………….

Trong cuộc họp, diễn ra cuộc trao đổi, đóng góp ý kiến xây dựng của các bạn học sinh trong lớp, cụ thể:

  1. Ý kiến của ………………………………..:

          Phản hồi của giáo viên:

……………………………………

  • Ý kiến của ………………………………..:

          Phản hồi của giáo viên:

………………………………………

Cuộc họp kết thúc lúc ….giờ …..phút cùng ngày.

Tôi xin cam kết những nội dung, thông tin trên là đúng sự thật!

Hội trưởng hội phụ huynhGiáo viên chủ nhiệmNgười lập biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com